Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz

W Pracowni Testów Psychologicznych odbywa się właśnie dwudniowe szkolenie z zastosowania i interpretacji  testu  IDS-2.

Część chętnych nie zdołała się zapisać na ten kurs (powstała lista rezerwowa). Ze względu na duże zainteresowanie ustaliliśmy więc następny termin szkolenia z zastosowania narzędzia IDS-2, umożliwiającego wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób w wieku 5-20 lat.

Kolejne szkolenie odbędzie się 4-5 listopada br. w siedzibie Pracowni Testów Psychologicznych (Belwederska 6a, Warszawa).

obraz

Pracownia Testów Psychologicznych objęła honorowym patronatem  XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia w medycynie – medycyna w neuropsychologii”, który odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2019 r. w Lublinie.

Dokładne informacje o kongresie: https://www.umcs.pl/pl/konferencje,10227,neuropsychologia-w-medycynie-medycyna-w-neuropsychologii,76821.chtm 

obraz

Zapraszamy na szkolenie podczas którego będzie można zapoznać się z dwoma narzędziami: kwestionariuszem CUIDA oraz Testem Kompetencji Rodzicielskich TKR.

Dokładne informacje o szkoleniu: https://www.practest.com.pl/kwestionariusz-cuida-oraz-test-kompetencji-rodzicielskich-tkr-w-diagnozowaniu-rodzicow-oraz-kandydat

obraz

Wczoraj zakończyło się szkolenie z Psychometrii.

obraz

Sezon szkoleniowy w Pracowni zaczął się na dobre!

Tym razem chcielibyśmy zaprosić psychologów, a także pedagogów, pediatrów, psychiatrów, pielęgniarki pediatryczne i psychiatryczne na szkolenia z narzędzi do diagnozy zaburzeń u dzieci i młodzieży:

obraz

Czy wiecie, że misja organizacyjna Pracowni Testów to nie tylko wydawanie i sprzedaż testów, ale że równie ważne jest dla nas budowanie wspólnoty profesjonalistów stosujących testy w swojej praktyce zawodowej oraz wspieranie badań nad możliwościami zastosowania testów w praktyce?

obraz

Ostatnia chwila, by zapisać się na szkolenie ze stosowania testu IDS-P!

obraz

W dniach 13-14 września odbyła się II edycja konferencji z  cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”, w tym roku pod hasłem: „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”. W ramach konferencji Pracownia zorganizowała dwie sesje naukowe.

W sesji Nowe testy w diagnozie klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych” zaprezentowane zostały następujące wystąpienia:

obraz

Trwają zapisy na szkolenia!

Testy wydawane w Pracowni Testów Psychologicznych są przydatne w pracy zarówno psychologów, jak i psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychiatrów, lekarzy i pielęgniarek, pedagogów i logopedów, a także specjalistów ds. HR.

Szkolenia prowadzone wyłącznie przez profesjonalistów (twórców polskich adaptacji testów), pozwalają na zapoznanie się z poszczególnymi metodami diagnostycznymi, a także na nabycie uprawnień do zakupu wybranych testów tym, którzy nie ukończyli studiów wyższych z zakresu psychologii.

obraz

U nas też zaczął się rok szkolny :-)

Właśnie trwa dwudniowe szkolenie z zastosowania testu IDS-2, narzędzia umożliwiającego wszechstronną ocenę zdolności poznawczych i kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat: https://www.practest.com.pl/ids-2-skale-inteligencji-i-rozwoju-dla-dzieci-i-mlodziezy. Prowadzimy je w gościnnej poradni w Czechowicach-Dziedzicach.

Niniejszym sezon szkoleniowy uważamy za otwarty!

Secondary menu

płatności obsługuje payu