Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz

Zasady odpłatnego udostępniania uczelniom wyższym do celów dydaktycznych elektronicznych wersji podręczników i kluczy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

obraz

Zgodnie z życzeniem naszych klientów, którzy czasami wykorzystują skalę Leiter-3 wyłącznie do oceny inteligencji niewerbalnej, wprowadziliśmy do sprzedaży nowy typ arkuszy zapisu przeznaczony do rejestrowania wyników jedynie testów Baterii Poznawczej.     

obraz

Zastanawiając się nad uwarunkowaniami skuteczności działań człowieka, efektywności z jaką uczy się, pracuje i radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych, warto brać pod uwagę nie tylko jego inteligencję i inne zdolności, lecz także sposób, w jaki podchodzi do problemów. Jednym z istotnych aspektów  tego sposobu podejścia jest czas poświęcany na rozwiązywanie zadań czy podejmowanie decyzji. Czy jest to czas optymalnie dostosowany do ważności i trudności zadania, gwarantujący dobrą jakość rozwiązania?

obraz

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Profesora Jana Strelaua, jednego z najwybitniejszych polskich psychologów. Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W swojej działalności naukowej zajmował się przede wszystkim psychologią różnic indywidualnych. Na świecie znany jest między innymi jako twórca Regulacyjnej Teorii Temperamentu.

obraz

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyło się pierwsze szkolenie online ze stosowania i interpretacji Skal Inteligencji i Rozwoju IDS-2 prowadzone przez Pracownię, a organizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Pierwszym etapem kursu była samodzielna praca uczestników na platformie szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych.

obraz

Zobacz, jak proste jest przeprowadzenie badania testem psychologicznym na komputerowej Platformie Epsilon!

Poznaj aktualną listę e-testów: https://www.practest.com.pl/e-testy

obraz

Kwestionariusz Refleksyjności (KR), składa się z 75 pozycji i służy do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości (skala Rozwaga) oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie (skala Niepewność siebie).

obraz

Na początku pandemii Zarząd Pracowni Testów Psychologicznych PTP podjął decyzję, aby ze względu na zawieszenie działania bibliotek na uczelniach wyższych, udostępnić pracownikom dydaktycznym podręczniki do testów oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych on-line w kończącym się semestrze.

obraz

Korzystając z wolniejszego czasu chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu psychologii lub dziedzin jej pokrewnych? Lubisz książki popularnonaukowe? Chcesz podszkolić się z języków? Może chciałbyś spędzić czas z dzieckiem z ciekawą książką lub zabawką edukacyjną? Albo zająć nastolatka interesującą książką, czy grą? A może po prostu marzy Ci spokój i dobra książka w ręku?

Przekazujemy prośbę PTP o wypełnienie ankiety dotyczącej etyki zawodowej w obszarze diagnozowania: https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA

Secondary menu

płatności obsługuje payu