Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz
W połowie stycznia w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie grupy EFPA Board of Assessment (BoA); Polskę, z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, reprezentowała Urszula Brzezińska, która jest koordynatorem prac nad wdrożeniem certyfikatu EuroTest-WO w Polsce. BoA to agenda EFPAy  - czyt. Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych - zajmująca się wypracowaniem na forum europejskim dobrych praktyk w zakresie diagnozy i stosowania testów psychologicznych.

KOMENTARZ PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH PTP DO „ZALECEŃ WS DIAGNOZY INTELEKTU U DZIECI I MŁODZIEŻY” SFORMUŁOWANYCH PRZEZ KRAJOWEGO KONSULTANTA  W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ dnia 15 stycznia 2018

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi drogą mailową i telefoniczną pod adresem Pracowni Testów Psychologicznych PTP przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie w/w Zaleceń:

Kwestionariusze CONNERS 3 to znakomite narzędzia pomocnicze służące do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka.

Docierają do nas informacje, że na szkoleniach dla pracowników Poradni informuje się, że wydane przez nas Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS nie mierzą inteligencji i że nieetyczne jest stosowanie ich w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej.

obraz

Za nami 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa". Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w dniach 21-24 września w Gdańsku, a jego współorganizatorami byli Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Uniwersytet Gdański.
Także i tym razem Pracownia była jednym ze sponsorów tego wydarzenia, wzięliśmy także aktywny udział w jego merytorycznej części.

Już tylko kilka tygodni dzieli nas od najbliższego, 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa". Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 21-24 września w Gdańsku, a jego współorganizatorami są Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Uniwersytet Gdański.

obraz

W dniach 11-14 lipca 2017 r. w Amsterdamie odbył się 15. Europejski Kongres Psychologii ECP 2017 „Psychology addressing Society’s greatest Challenges”.

obraz

W minionym tygodniu odwiedziła nas Gražina Gintilienė reprezentująca Instytut Psychologii Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza współpraca z Uniwersytetem trwa już od kilku lat.

Za nami III Krakowska Konferencja Diagnostyczna - Nowe metody Diagnostyczne do Badania Dzieci i Młodzieży. Wydarzenie to jak co roku zorganizowały Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP oraz Instytut Psychologii Stosowanej UJ.

W programie wydarzenia znalazły się prezentacje poświęcone Testowi Rozwoju Percepcji Wzrokowej DTVP-3 oraz Kwestionariuszom do Diagnozy ADHD Conners 3, które przedstawił Radosław Wujcik. Aleksandra Jaworowska przybliżyła System Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3 oraz Międzynarodową Skalę Wykonaniową Leitera-3. Anna Matczak opowiedziała o Protokole Obserwacji do Diagnozowania Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu ADOS-2.

Jak co roku, dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia.

Secondary menu

płatności obsługuje payu