Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Uprzejmie informujemy, że testy psychologiczne wydawane w Pracowni Testów Psychologicznych Sp. z o.o. chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). W związku z tym, korzystanie z nich jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym przepisami wskazanej ustawy.

Jest to drugie wydanie podręcznika zawierające nowe, opracowane w 2005 roku normy, oraz aktualne dane na temat rzetelności narzędzia. Informacje na temat trafności polskiej wersji INTE zostały znacznie wzbogacone o wyniki wielu różnych badań prowadzonych przy użyciu tego narzędzia.

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych zaprasza na wykład otwarty Profesora Horsta Kaechele pod tytułem "Przypadek Amalii X", który odbędzie się:

22 października 2008 o godz. 20

Zostaliśmy zaproszeni do dyskusji panelowej prowadzonej przez prof. Jacka Paluchowskiego dotyczącej wydawania testów psychologicznych w Polsce. Poruszone zostały między innymi kwestie związane z prawami autorskimi, zbieraniem i publikowaniem danych trafnościowych czy dostępem do testów psychologicznych.

Tytuł: Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym - szkolenie dla psychologów

Termin: 24 - 25 listopada 2008

Cena: 600 zł.

Konferencja organizowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne oprócz stricte naukowego charakteru daje też możliwość zaprezentowania się wszystkim najważniejszym światowym wydawcom testów, książek i programów wspomagających pracę psychologów.  Pracownia Testów Psychologicznych otrzymała specjalne zaproszenie na spotkanie, w ramach odbywającej się konferencji, od największego amerykańskiego wydawcy testów i jednocześnie jednego ze sponsorów zjazdu - Pearson Assessment.

Nowe wydanie podręcznika zawiera wszystkie dane psychometryczne potrzebne do wykonania pełnej analizy profilowej. Analiza taka umożliwia określenie „słabszych" i „silniejszych" stron intelektu badanego dziecka. Ułatwia też diagnozę kliniczną, pozwalając na porównanie uzyskanego układu wyników z istniejącymi danymi na temat profilów lub konfiguracji między określonymi testami, charakterystycznych dla określonych grup klinicznych czy typów zaburzeń.

Jest już nowy plan szkoleń w Pracowni. Warunki zapisów, szczegółowe programy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się zakładce SZKOLENIA.

Zapraszamy !

Pracownia była obecna na XXIX Międzynarodowym Kongresie Psychologii odbywającym się w Berlinie w dniach 20 – 25 lipca 2008.

Pracownia uczestniczyła w 6 Konferencji Międzynarodowej Komisji ds. Testów(International Test Commission - ITC) odbywającej się w dniach 13 - 16 lipca w Liverpoolu i poświęconej wpływowi testów i testowania na społeczeństwo.

Znalazły się tam wystąpienia dotyczące między innymi:

Secondary menu

płatności obsługuje payu