Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Konferencja organizowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne oprócz stricte naukowego charakteru daje też możliwość zaprezentowania się wszystkim najważniejszym światowym wydawcom testów, książek i programów wspomagających pracę psychologów.  Pracownia Testów Psychologicznych otrzymała specjalne zaproszenie na spotkanie, w ramach odbywającej się konferencji, od największego amerykańskiego wydawcy testów i jednocześnie jednego ze sponsorów zjazdu - Pearson Assessment.

Nowe wydanie podręcznika zawiera wszystkie dane psychometryczne potrzebne do wykonania pełnej analizy profilowej. Analiza taka umożliwia określenie „słabszych" i „silniejszych" stron intelektu badanego dziecka. Ułatwia też diagnozę kliniczną, pozwalając na porównanie uzyskanego układu wyników z istniejącymi danymi na temat profilów lub konfiguracji między określonymi testami, charakterystycznych dla określonych grup klinicznych czy typów zaburzeń.

Jest już nowy plan szkoleń w Pracowni. Warunki zapisów, szczegółowe programy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się zakładce SZKOLENIA.

Zapraszamy !

Pracownia była obecna na XXIX Międzynarodowym Kongresie Psychologii odbywającym się w Berlinie w dniach 20 – 25 lipca 2008.

Pracownia uczestniczyła w 6 Konferencji Międzynarodowej Komisji ds. Testów(International Test Commission - ITC) odbywającej się w dniach 13 - 16 lipca w Liverpoolu i poświęconej wpływowi testów i testowania na społeczeństwo.

Znalazły się tam wystąpienia dotyczące między innymi:

Kwestionariusz Metafory Czasu (autorstwa Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej) zawiera 7 skal, odnoszących się do różnych wymiarów oceny czasu.

Dwie główne skale (w zakresie których wyróżnione są dodatkowo podskale) mierząemocjonalne ustosunkowanie do czasu ? pozytywne i negatywne; pozostałe dotyczą odczuwania szybkości upływu czasudostrzegania wartości czasu aktualnego oraz odbierania takich właściwości czasu, jak chaos, subtelny urok i pustka.

Celem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych z diagnozą surdopsychologiczną oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między psychologami praktykami zajmującymi się osobami niesłyszącymi.

 

 

 

 

Zakończyliśmy cykl szkoleń zaplanowanych na mijający rok szkolny.

Osoby uczestniczące w naszych szkoleniach mogły zapoznać się z możliwościami diagnostycznymi przedstawianych narzędzi psychologicznych i nauczyć się ich stosowania ćwicząc procedurę przeprowadzania testu, a także umiejetność obliczania i interpretowania wyników w kontekście konkretnego celu diagnozy.

2008-05-13

W 2007 roku Pracownia Testów Psychologicznych uzyskała wyłączną licencję na wydawanie testu MMPI-2 w Polsce. Od tej pory wszystkie wydawane i sprzedawane w naszym kraju wersje tego testu (zarówno papierowe jak i komputerowe) są nielegalne. 

2008-04-30

W czerwcu 2006 roku z inicjatywy Pracowni Testów Psychologicznych powstał zespół specjalistów zajmujący się problemem diagnozowania dysleksji.

Secondary menu

płatności obsługuje payu