Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Miło nam poinformować, iż Rada Europy oficjalnie rekomenduje książkę "Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności", jako przykład dobrych praktyk. Publikacja ta została wydana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Objęliśmy patronatem II Ogólnopolską Konferencję Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM, 'Nauka i Zarządzanie'. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między środowiskami naukowymi oraz praktykami zarządzania i biznesu.

Zachęcamy do udziału w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, która odbędzie się w Poznaniu, w dniach 24-26.11.2016 r. Konferencja będzie poświęcona integracji teorii i praktyki w psychologii klinicznej.

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej, FCZ-KT(R), podobnie jak poprzednia wersja inwentarza, jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu (RTT; Strelau, 2006), i odnosi się do formalnego, nie zaś treściowego aspektu zachowania.

obraz

Na początku lipca (1-4.07.2016) odbyła się dziesiąta konferencja Międzynarodowej Komisji Testów ITC (The International Test Commission). ITC zrzesza towarzystwa psychologiczne, wydawców testów i inne organizacje z całego świata, zaangażowane w promocję efektywnego stosowania testów psychologicznych i etyczne standardy ich wykorzystywania. Tegoroczna konferencja nosiła tytuł Poprawa polityki i praktyki: Szanse i wyzwania w kontekście międzynarodowym; spotkanie miało miejsce w Vancouver, w Kanadzie. Pracownię na konferencji reprezentowały Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska i Joanna Stańczak.

Joanna Stańczak wzięła udział w sesji posterowej. Zaprezentowała wyniki badań z wykorzystaniem Kwestionariusza do Pomiaru Depresji KPD, dotyczące znaczenia Samoregulacji (SR) w diagnozie depresji i mierzeniu postępów jej leczenia. Materiał został opracowany wspólnie z Emilią Łojek (Uniwersytet Warszawski).

Diana Fecenec i Aleksandra Jaworowska uczestniczyły w sympozjum, poświęconym diagnozie inteligencji i rozwoju dzieci i młodzieży w dwóch perspektywach: z wykorzystaniem narzędzi niewerbalnych (neutralnych kulturowo) i werbalnych. Diana przybliżyła możliwości klinicznego zastosowania Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS, Aleksandra opowiedziała o źródłach sukcesu Skal IDS na polskim rynku. Sympozjum było także okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z autorem Skal IDS, Alexandrem Grob.

Konferencja ITC to ogromne wydarzenie, które gromadzi corocznie kilkuset uczestników z całego świata. Prócz możliwości zapoznania się z najnowszymi badaniami naukowymi dotyczącymi testów psychologicznych, najświeższymi trendami wydawniczymi oraz możliwości spotkania i wymiany doświadczeń z autorami i wydawcami testów, to także okazja do poznania najpiękniejszych zakątków świata. Vancouver zachwyciło niesamowitym klimatem łączącym energię nowoczesnej metropolii i naturalny urok portowego kurortu.

obraz

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wraz z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ zorganizował II Krakowską Konferencję Diagnostyczną „Nowe Metody Diagnostyczne do Badania Dzieci i Dorosłych”. Konferencja odbyła się 20 czerwca 2016 r na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy dokumenty przedłużające naszą współpracę z wydawnictwem Pearson, w zakresie sprzedaży Skal Inteligencji Wechslera (WISC-R i WAIS-R), Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego (CVLT) i Testów Matryc Ravena (TMK, TMR, TMS, TMZ) oraz Testu Niedokończonych Zdań Rottera (RISB).

obraz

Grupa ETPG (European Test Publishers Group) zrzesza największych wydawców testów psychologicznych z całej Europy. Raz do roku jedna z firm członkowskich grupy organizuje trzydniową konferencję, w trakcie której podsumowuje się całoroczne prace ETPG. Spotkania maja być także inspiracją do podejmowania kolejnych działań w ramach Grupy oraz okazją do wymiany doświadczeń między europejskimi wydawcami testów. W tym roku zaszczyt zorganizowania 26.

obraz

Zakończyliśmy szkolenia dla normalizatorów naszego nowego narzędzia Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2. Normalizacja ta będzie ogromnym przedsięwzięciem; próba normalizacyjna obejmie aż 1800 osób w wieku od 5 do 20 lat, z terenu całej Polski.

obraz

We wtorek, 17 maja, w Galerii Apteka Sztuki odbyła się oficjalna promocja naszego najnowszego testu - Kwestionariusza CUIDA, przeznaczonego do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów,  opiekunów prawnych i mediatorów.

Secondary menu

płatności obsługuje payu