Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Zakończyliśmy szkolenia normalizatorów Międzynarodowej Skali Wykonaniowej Leitera-3. W ciągu ostatnich czterech tygodni w naszych szkoleniach wzięło udział blisko 90 osób, które do końca kwietnia 2017 r. będą prowadzić badania normalizacyjne.

obraz

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wileńskiego już po raz drugi zaprosił nas do przeprowadzenia wykładów w ramach programu europejskiego Erasmus+.

Tym razem Joanna Stańczak wybrała się na Litwę, aby spotkać się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Wileńskiego.

Kiedyś w Pracowni tradycją było pisać wiersze, wieczorem..., po intensywnym i bogatym w nową wiedzę szkoleniu dla normalizatorów. Tradycja ta, ostatnio nieco zapomniana, niespodziewanie odżyła parę miesięcy po szkoleniu z IDS-2. Jedna z naszych normalizatorek znalazła chwilę aby językiem poezji wspomnieć wspólne spędzony czas.

Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”, która odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w obszarze diagnostyki psychologicznej, problemów związanych z diagnozą psychologiczną, oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.

Miło nam poinformować, iż Rada Europy oficjalnie rekomenduje książkę "Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności", jako przykład dobrych praktyk. Publikacja ta została wydana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Objęliśmy patronatem II Ogólnopolską Konferencję Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM, 'Nauka i Zarządzanie'. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między środowiskami naukowymi oraz praktykami zarządzania i biznesu.

Zachęcamy do udziału w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, która odbędzie się w Poznaniu, w dniach 24-26.11.2016 r. Konferencja będzie poświęcona integracji teorii i praktyki w psychologii klinicznej.

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej, FCZ-KT(R), podobnie jak poprzednia wersja inwentarza, jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu (RTT; Strelau, 2006), i odnosi się do formalnego, nie zaś treściowego aspektu zachowania.

obraz

Na początku lipca (1-4.07.2016) odbyła się dziesiąta konferencja Międzynarodowej Komisji Testów ITC (The International Test Commission). ITC zrzesza towarzystwa psychologiczne, wydawców testów i inne organizacje z całego świata, zaangażowane w promocję efektywnego stosowania testów psychologicznych i etyczne standardy ich wykorzystywania. Tegoroczna konferencja nosiła tytuł Poprawa polityki i praktyki: Szanse i wyzwania w kontekście międzynarodowym; spotkanie miało miejsce w Vancouver, w Kanadzie. Pracownię na konferencji reprezentowały Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska i Joanna Stańczak.

Joanna Stańczak wzięła udział w sesji posterowej. Zaprezentowała wyniki badań z wykorzystaniem Kwestionariusza do Pomiaru Depresji KPD, dotyczące znaczenia Samoregulacji (SR) w diagnozie depresji i mierzeniu postępów jej leczenia. Materiał został opracowany wspólnie z Emilią Łojek (Uniwersytet Warszawski).

Diana Fecenec i Aleksandra Jaworowska uczestniczyły w sympozjum, poświęconym diagnozie inteligencji i rozwoju dzieci i młodzieży w dwóch perspektywach: z wykorzystaniem narzędzi niewerbalnych (neutralnych kulturowo) i werbalnych. Diana przybliżyła możliwości klinicznego zastosowania Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS, Aleksandra opowiedziała o źródłach sukcesu Skal IDS na polskim rynku. Sympozjum było także okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z autorem Skal IDS, Alexandrem Grob.

Konferencja ITC to ogromne wydarzenie, które gromadzi corocznie kilkuset uczestników z całego świata. Prócz możliwości zapoznania się z najnowszymi badaniami naukowymi dotyczącymi testów psychologicznych, najświeższymi trendami wydawniczymi oraz możliwości spotkania i wymiany doświadczeń z autorami i wydawcami testów, to także okazja do poznania najpiękniejszych zakątków świata. Vancouver zachwyciło niesamowitym klimatem łączącym energię nowoczesnej metropolii i naturalny urok portowego kurortu.

Secondary menu

płatności obsługuje payu