Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wraz z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ zorganizował II Krakowską Konferencję Diagnostyczną „Nowe Metody Diagnostyczne do Badania Dzieci i Dorosłych”. Konferencja odbyła się 20 czerwca 2016 r na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy dokumenty przedłużające naszą współpracę z wydawnictwem Pearson, w zakresie sprzedaży Skal Inteligencji Wechslera (WISC-R i WAIS-R), Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego (CVLT) i Testów Matryc Ravena (TMK, TMR, TMS, TMZ) oraz Testu Niedokończonych Zdań Rottera (RISB).

obraz

Grupa ETPG (European Test Publishers Group) zrzesza największych wydawców testów psychologicznych z całej Europy. Raz do roku jedna z firm członkowskich grupy organizuje trzydniową konferencję, w trakcie której podsumowuje się całoroczne prace ETPG. Spotkania maja być także inspiracją do podejmowania kolejnych działań w ramach Grupy oraz okazją do wymiany doświadczeń między europejskimi wydawcami testów. W tym roku zaszczyt zorganizowania 26.

obraz

Zakończyliśmy szkolenia dla normalizatorów naszego nowego narzędzia Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2. Normalizacja ta będzie ogromnym przedsięwzięciem; próba normalizacyjna obejmie aż 1800 osób w wieku od 5 do 20 lat, z terenu całej Polski.

obraz

We wtorek, 17 maja, w Galerii Apteka Sztuki odbyła się oficjalna promocja naszego najnowszego testu - Kwestionariusza CUIDA, przeznaczonego do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów,  opiekunów prawnych i mediatorów.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne rozpoczyna przyznawanie certyfikatów dla użytkowników testów w środowisku pracy i organizacji. Uzyskanie certyfikatu w Polsce pozwala i jest warunkiem otrzymania Europejskiego Certyfikatu EFPA EuroTest-WO.

Jakie płyną korzyści z posiadania tego certyfikatu?

obraz

W dniach 12-14 maja 2016 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu odbyła się II Konferencja Psychologii Pozytywnej. Konferencję, wspólnie z Uniwersytetem SWPS zorganizowało Polskie Towarzystwo Psychologi Pozytywnej. Pracownia Testów Psychologicznych PTP była sponsorem tego wydarzenia.

obraz

ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). ASD można opisać jako biologicznie uwarunkowany zbiór zachowań, które mogą występować na różnych poziomach i mogą być mniej lub bardziej poważne. ASD jest złożonym terminem diagnostycznym, ale bateria kwestionariuszy ASRS może znacząco ułatwić diagnozę i leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. CUIDA pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczej.

Secondary menu

płatności obsługuje payu