Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne rozpoczyna przyznawanie certyfikatów dla użytkowników testów w środowisku pracy i organizacji. Uzyskanie certyfikatu w Polsce pozwala i jest warunkiem otrzymania Europejskiego Certyfikatu EFPA EuroTest-WO.

Jakie płyną korzyści z posiadania tego certyfikatu?

obraz

W dniach 12-14 maja 2016 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu odbyła się II Konferencja Psychologii Pozytywnej. Konferencję, wspólnie z Uniwersytetem SWPS zorganizowało Polskie Towarzystwo Psychologi Pozytywnej. Pracownia Testów Psychologicznych PTP była sponsorem tego wydarzenia.

obraz

ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). ASD można opisać jako biologicznie uwarunkowany zbiór zachowań, które mogą występować na różnych poziomach i mogą być mniej lub bardziej poważne. ASD jest złożonym terminem diagnostycznym, ale bateria kwestionariuszy ASRS może znacząco ułatwić diagnozę i leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. CUIDA pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczej.

Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: samego dziecka, rodzica (lub opiekuna) i nauczyciela.

Zachecamy Państwa do zapoznania się z zasadami gospodarowania środków przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 2016 rok. KFS 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy aby wspierać kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Nie chwaliliśmy się jeszcze, ale rozpoczęliśmy prace nad polską adaptacją IDS-2 - Skal Inteligencji i Rozwoju przeznaczonych dla osób w wieku 5–20 lat.
IDS-2 skałda się z 30 podtestów, które badają zdolności poznawcze, funkcje zarządcze, umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawy wobec pracy.

obraz

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego aktywnie uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej komputerowym testom adaptacyjnym.  Konferencja organizowana przez International Association for Computerized and Adaptive Testing (IACAT) odbyła się we wrześniu tego roku na Uniwersytecie w Cambridge.

Secondary menu

płatności obsługuje payu