Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
2015-10-26

Po dwóch latach od momentu wejścia na rynek Skal IDS postanowiliśmy zapytać użytkowników o ich opinie na temat tego testu. Opinie te miały posłużyć po pierwsze, dalszemu doskonaleniu narzędzia i możliwie najlepszemu dostosowaniu go do potrzeb użytkowników, a po drugie – wykorzystaniu w pracach adaptacyjnych nad nową wersją IDS (IDS-2) przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 5–20 lat.

Nasze autorskie narzędzie Dziecięca Skala Rozwojowa DSR doczekało się wersji litewskiej - VRS Vaiko raidos skales. Opracowało i wydało ją zlokalizowane w Wilnie Krajowe Centrum Edukacji Specjalnej i Psychologii (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras).

Kwestionariusz składa się z 75 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na 4 - stopniowej skali odpowiedzi. Pozycje dobierane były tak, by odzwierciedlały podstawowe objawy związane z obniżeniem nastroju, takie jak utrata energii, anhedonia, myśli samobójcze, pesymizm i poczucie winy.

Jeszcze tej jesieni do sprzedaży trafi kolejny test wydany przez Pracownię, przeznaczony do zastosowań biznesowych, skierowany głównie do specjalistów z dziedziny HR - Inwentarz Stylów Kierowania WERK.

Model czterech stylów kierowania WERK powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby organizacji w zakresie:

2015-09-15

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS dla Dzieci w wieku 5-10 lat są w sprzedaży od wiosny 2013 r. Przez ten czas Skale zdobyły sporą popularność w całej Polsce. Równie dużym zainteresowaniem co samo narzędzie cieszyły się szkolenia ze stosowania i interpretacji IDS.

obraz

Nasza koleżanka Maria Rafalak, laureatka ogólnopolskiego konkursu „Seeds for the future” organizowanego przez koncern Huawei, bierze właśnie udział w cyklu szkoleń przygotowanych przez organizatora konkursu w Chinach. W inauguracji tegorocznej edycji szkoleń uczestniczył Ambasador RP w ChRL Mirosław Gajewski.

Laureaci będą uczestniczyć w lekcjach języka chińskiego i wykładach poświęconych chińskiej kulturze, będą mieć także możliwość pracy z zespołem Huawei w głównej siedzibie firmy w Shenzhen.

Więcej informacji na stronie ambasady:

http://pekin.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/mlodzi_polscy_inzynierowie_w_chinach

 

MMPI-2 jest najpowszechniej stosowanym testem osobowości zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Jest wykorzystywany w poradniach zdrowia psychicznego, zakładach opieki zdrowotnej, używany w programach resocjalizacyjnych, jak również jest często dopuszczany jako materiał dowodowy w postępowaniu sądowym.

obraz

W drugim tygodniu lipca (07-10) w Mediolanie odbył się 14 Europejski Kongres Psychologiczny (14th European Congress of Psychology). Uczestników kongresu gościł Uniwersytet Milano-Bicocca. W trakcie imprezy, której celem jest integracja środowisk psychologów-praktyków i badaczy, zaprezentowane zostały nowe techniki badawcze i przykłady najlepszych praktyk ze wszystkich dziedzin psychologii. Pracownię reprezentowały Diana Fecenec i Aleksandra Jaworowska.

Przedstawicielka Pracowni w gronie dziesięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Seeds for the future” organizowanego przez jedną z wiodących firm branży teleinformatycznej.

Maria Rafalak specjalista ds. testów Pracowni i doktorantka PJATK jest autorką jednej ze zwycięskich prac zatytułowanej Computer adaptive tests as a new method supporting user authentication”.

Pracownia Testów Psychologicznych PTP, twórca platformy do badań komputerowych e-PSILON oraz ALTA, producent i wydawca TEST2DRIVE - komputerowo wspomaganego narzędzia diagnostycznego do badań psychologicznych kierowców nawiązały partnerską współpracę w zakresie dostarczania kompleksowych narzędzi i metod diagnostycznych dla psychologów transportu i psychologów pracy.

Secondary menu

płatności obsługuje payu