Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: samego dziecka, rodzica (lub opiekuna) i nauczyciela.

Zachecamy Państwa do zapoznania się z zasadami gospodarowania środków przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 2016 rok. KFS 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy aby wspierać kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Nie chwaliliśmy się jeszcze, ale rozpoczęliśmy prace nad polską adaptacją IDS-2 - Skal Inteligencji i Rozwoju przeznaczonych dla osób w wieku 5–20 lat.
IDS-2 skałda się z 30 podtestów, które badają zdolności poznawcze, funkcje zarządcze, umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawy wobec pracy.

obraz

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego aktywnie uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej komputerowym testom adaptacyjnym.  Konferencja organizowana przez International Association for Computerized and Adaptive Testing (IACAT) odbyła się we wrześniu tego roku na Uniwersytecie w Cambridge.

2015-10-26

Po dwóch latach od momentu wejścia na rynek Skal IDS postanowiliśmy zapytać użytkowników o ich opinie na temat tego testu. Opinie te miały posłużyć po pierwsze, dalszemu doskonaleniu narzędzia i możliwie najlepszemu dostosowaniu go do potrzeb użytkowników, a po drugie – wykorzystaniu w pracach adaptacyjnych nad nową wersją IDS (IDS-2) przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 5–20 lat.

Nasze autorskie narzędzie Dziecięca Skala Rozwojowa DSR doczekało się wersji litewskiej - VRS Vaiko raidos skales. Opracowało i wydało ją zlokalizowane w Wilnie Krajowe Centrum Edukacji Specjalnej i Psychologii (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras).

Kwestionariusz składa się z 75 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na 4 - stopniowej skali odpowiedzi. Pozycje dobierane były tak, by odzwierciedlały podstawowe objawy związane z obniżeniem nastroju, takie jak utrata energii, anhedonia, myśli samobójcze, pesymizm i poczucie winy.

Jeszcze tej jesieni do sprzedaży trafi kolejny test wydany przez Pracownię, przeznaczony do zastosowań biznesowych, skierowany głównie do specjalistów z dziedziny HR - Inwentarz Stylów Kierowania WERK.

Model czterech stylów kierowania WERK powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby organizacji w zakresie:

2015-09-15

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS dla Dzieci w wieku 5-10 lat są w sprzedaży od wiosny 2013 r. Przez ten czas Skale zdobyły sporą popularność w całej Polsce. Równie dużym zainteresowaniem co samo narzędzie cieszyły się szkolenia ze stosowania i interpretacji IDS.

Secondary menu

płatności obsługuje payu