Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz

W czwartek 27 listopada w restauracji Sztuki&Sztuczki odbyła się promocja wydanej przez Pracownię książki pod tytułem Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka - procedury – efektywność. Europejskie standardy dla użytkowników testów w biznesie EFPA EuroTest - WO z komentarzami ekspertów.

Książka ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych kształtowaniem polityki stosowania testów psychologicznych w organizacjach. Zawiera polskie tłumaczenie standardów dla użytkowników testów w biznesie EuroTest-WO opracowanych przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych EFPA. Aby zaadaptować standardy do polskich realiów, o ich skomentowanie poproszono specjalistów HR, naukowców i menadżerów, którzy stosują testy w organizacjach. W publikacji znajdują się więc wytyczne jak przeprowadzać badania testami oraz praktyczne wskazówki jak wskazania te implementować w procesach zarządzania zasobami ludzkimi.

Spotkanie promocyjne miało na celu przybliżenie genezy powstania tej nowatorskiej publikacji, zwrócenie uwagi na jej liczne walory i przydatność a także ma sprowokować dyskusję dotyczącą polityki personalnej w biznesie i tego, jaką rolę w niej mogą i powinny odgrywać dobre praktyki stosowania testów. Prowadzącą spotkanie była Aleksandra Jaworowska.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Joanny Czarnoty-Bojarskiej z Uniwersytetu Warszawskiego na temat ogólnych standardów stosowania testów psychologicznych. Kolejnym prelegentem był Włodzimierz K. Buśkiewicz z Instytutu Rozwoju Biznesu, który opowiedział o zaangażowaniu biznesu w szerzenie dobrych praktyk testowania.

Patricia Lindley, starszy redaktor w Komisji ds. Recenzowania Testów oraz superwizor asesorów w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym, specjalny gość spotkania, opowiedziała o realizacji standardów badań testami w Wielkiej Brytanii a także o tym jakie kolejne kroki szerzenia dobrych praktyk stosowania testów psychologicznych, czekają polskich psychologów.

Kolejnym punktem spotkania było przybliżenie genezy powstania publikacji przez jej pomysłodawczynie i redaktorki – Urszulę Brzezińską i Dianę Malinowską. Niestety Diana Malinowska ze względów zdrowotnych musiała zrezygnować z uczestnictwa w promocji. Urszula Brzezińska opowiedziała o pracach grupy eksperckiej i długich i wymagających pracach nad redakcją książki.

Ostatnim punktem spotkania był panel dyskusyjny Standardy stosowania testów w biznesie – teoria a praktyka, do którego zaproszono Annę Bugalską (Instytut Rozwoju Biznesu), Annę Skubis (konsultant niezależny), Dariusza Ambroziaka (Instytut Analiz im. Karola Gaussa) oraz Andrzeja Tucholskiego (Kolejowa Medycyna Pracy PKP S.A.); panel poprowadziła Joanna Stańczak (Pracownia Testów Psychologicznych PTP). Dyskutanci poruszali kwestie użyteczności tego typu publikacji, obecnie praktykowanych ‘standardów’ stosowania testów w organizacjach oraz etyki pracy psychologów w HR. Dyskusja przebiegała całkiem dynamicznie i chętnie włączali się do niej słuchacze z widowni.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i lampką wina.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność.

Więcej informacji o książce.

 

Pracownia Testów Psychologicznych PTP wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego przeprowadzi szkolenia przeznaczone dla osób niebędących psychologami. Cykl szkoleń rozpocznie się szkoleniem z podstaw psychometrii, zaplanowanym na grudzień, którego ukończenie i zaliczenie (szkolenie kończy się egzaminem) pozwoli na uczestnictwo w kolejnych szkoleniach (testy w HR, pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych), zaplanowanych na pierwsze miesiące 2015 r.

Pracownia Testów Psychologicznych PTP jako jeden z patronów zaplanowanej na czerwiec przyszłego roku IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce", cytując organizatorów wydarzenia, pragnie serdecznie zaprosić do zapoznania się z bliższymi informacjami na jego temat.


obraz

LBQ jest polską adaptacją włoskiego kwestionariusza Link Burnout Questionnaire autorstwa Massimo Santinello. Przeznaczony jest do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem. Są to:

obraz

W trakcie minionego XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy, poprosiliśmy uczestników odwiedzających nasze stoisko o wyrażenie swojej opinii na temat działalności i oferty Pracowni, poprzez zapisanie ich na naklejkach - rybkach i naklejenie ich na naszym stoisku.

Otrzymaliśmy wiele interesujących uwag i sugestii, do których chcielibyśmy się teraz odnieść.

BIP jest kwestionariuszem przeznaczonym do pomiaru (w ustrukturalizowany sposób) obrazu siebie osoby, która go wypełnia.

Wyniki kwestionariusza samoopisowego są oparte na odpowiedziach udzielanych na 220 pozycji dotyczących mierzonych przez narzędzie 14 cech. Te cechy to: Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywódcza (ORIENTACJA ZAWODOWA), Wrażliwość społeczna, Otwartoścć na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność (KOMPETENCJE SPOŁECZNE), Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działania (ZACHOWANIA ZAWODOWE), Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie (NATURA PSYCHOLOGICZNA).

Aby móc porównać obraz siebie danej osoby i wrażenie, jakie wywiera ona na innych, kwestionariuszowi BIP towarzyszy krótka skala, którą mogą wypełnić inne osoby. Określana jest jako Skala Obserwacyjna (wersja O). Pozwala to na przeanalizowanie zakresów, w jakich obraz siebie osoby badanej może różnić się od jej publicznego wizerunku.

Rozbieżności między wynikami tych dwóch narzędzi mogą dostarczać wartościowych informacji dotyczących tego, jakie wrażenie wywiera osoba na innych ludziach oraz jak różni się ten obraz od jej własnych wyobrażeń na swój temat. Jednak rozbieżności mogą okazać się mało wiarygodne, o ile obserwator nie zna wystarczająco dobrze ocenianej osoby.

Dzięki połączeniu oceny siebie i ocen formułowanych przez innych można uzyskać następujące informacje dotyczące osoby badanej:

1. „Ja publiczne” – odnosi się do cech, których osoba jest świadoma i które są również obserwowalne dla innych;2. „Ja prywatne” – odnosi się do tych aspektów osoby, które są znane tylko jej i nie ujawniane innym.3. „Ślepe miejsca” – to zachowania, których osoba nie jest świadoma, ale które są znane innym ludziom.4. „Nieznane” – to takie cechy osoby, które są niedostępne zarówno dla niej, jak i dla jej obserwatorów; aspekty, które tkwią na poziomie podświadomym.

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy BIP trafi do sprzedaży pod koniec października 2014 r.

 

Zobacz więcej

obraz

Zjazd odbył się w Bydgoszczy, w dniach 18-21 września 2014 r. Sesje i warsztaty odbywały się w gmachu głównym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Przedstawicielki Pracowni wzięły udział w sympozjach, warsztatach oraz w sesji plakatowej.

Już za niecałe dwa tygodnie, w dniach 18-21.09.2014 r. w Bydgoszczy, odbędzie się XXXV Zjazd Naukowy PTP. Pracownia bierze aktywny udział w części naukowej imprezy, szykujemy też liczne atrakcje i niespodzianki dla odwiedzających.

Secondary menu

płatności obsługuje payu