Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
2015-04-29

Dwa lata temu Pracownia Testów Psychologicznych PTP opublikowała polską adaptację Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku 5–10 lat – IDS. Dzisiaj chcemy poznać opinie na ich temat.Informacje te będą pomocne przy dalszych pracach nad Skalami.

Uprzejmie informujemy, że Pracownia Testów Psychologicznych PTP podjęła decyzję o nieprzedłużaniu umowy z wydawnictwem Pearson Assessments, na produkcję Skali Dojrzałości Umysłowej COLUMBIA.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z portalem Znajdź Psychologa, prowadzonym przez największy w Polsce magazyn psychologiczny Charaktery.

Trwają zapisy na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, pt. „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce”, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2015 r. w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że Pracownia Testów Psychologicznych PTP otrzymała ustną zgodę wydawnictwa Pearson Assessments na przedłużenie licencji na WISC-R i WAIS-R.

W związku z tym sprzedaż tych testów będzie kontynuowana.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem pisemnej wersji umowy.

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P to wersja znanego już testu IDS, przeznaczona dla dzieci młodszych, w wieku 3-5 lat (normy 3;0 – 5;11).

obraz

W czwartek 27 listopada w restauracji Sztuki&Sztuczki odbyła się promocja wydanej przez Pracownię książki pod tytułem Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka - procedury – efektywność. Europejskie standardy dla użytkowników testów w biznesie EFPA EuroTest - WO z komentarzami ekspertów.

Książka ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych kształtowaniem polityki stosowania testów psychologicznych w organizacjach. Zawiera polskie tłumaczenie standardów dla użytkowników testów w biznesie EuroTest-WO opracowanych przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych EFPA. Aby zaadaptować standardy do polskich realiów, o ich skomentowanie poproszono specjalistów HR, naukowców i menadżerów, którzy stosują testy w organizacjach. W publikacji znajdują się więc wytyczne jak przeprowadzać badania testami oraz praktyczne wskazówki jak wskazania te implementować w procesach zarządzania zasobami ludzkimi.

Spotkanie promocyjne miało na celu przybliżenie genezy powstania tej nowatorskiej publikacji, zwrócenie uwagi na jej liczne walory i przydatność a także ma sprowokować dyskusję dotyczącą polityki personalnej w biznesie i tego, jaką rolę w niej mogą i powinny odgrywać dobre praktyki stosowania testów. Prowadzącą spotkanie była Aleksandra Jaworowska.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Joanny Czarnoty-Bojarskiej z Uniwersytetu Warszawskiego na temat ogólnych standardów stosowania testów psychologicznych. Kolejnym prelegentem był Włodzimierz K. Buśkiewicz z Instytutu Rozwoju Biznesu, który opowiedział o zaangażowaniu biznesu w szerzenie dobrych praktyk testowania.

Patricia Lindley, starszy redaktor w Komisji ds. Recenzowania Testów oraz superwizor asesorów w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym, specjalny gość spotkania, opowiedziała o realizacji standardów badań testami w Wielkiej Brytanii a także o tym jakie kolejne kroki szerzenia dobrych praktyk stosowania testów psychologicznych, czekają polskich psychologów.

Kolejnym punktem spotkania było przybliżenie genezy powstania publikacji przez jej pomysłodawczynie i redaktorki – Urszulę Brzezińską i Dianę Malinowską. Niestety Diana Malinowska ze względów zdrowotnych musiała zrezygnować z uczestnictwa w promocji. Urszula Brzezińska opowiedziała o pracach grupy eksperckiej i długich i wymagających pracach nad redakcją książki.

Ostatnim punktem spotkania był panel dyskusyjny Standardy stosowania testów w biznesie – teoria a praktyka, do którego zaproszono Annę Bugalską (Instytut Rozwoju Biznesu), Annę Skubis (konsultant niezależny), Dariusza Ambroziaka (Instytut Analiz im. Karola Gaussa) oraz Andrzeja Tucholskiego (Kolejowa Medycyna Pracy PKP S.A.); panel poprowadziła Joanna Stańczak (Pracownia Testów Psychologicznych PTP). Dyskutanci poruszali kwestie użyteczności tego typu publikacji, obecnie praktykowanych ‘standardów’ stosowania testów w organizacjach oraz etyki pracy psychologów w HR. Dyskusja przebiegała całkiem dynamicznie i chętnie włączali się do niej słuchacze z widowni.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i lampką wina.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność.

Więcej informacji o książce.

 

Pracownia Testów Psychologicznych PTP wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego przeprowadzi szkolenia przeznaczone dla osób niebędących psychologami. Cykl szkoleń rozpocznie się szkoleniem z podstaw psychometrii, zaplanowanym na grudzień, którego ukończenie i zaliczenie (szkolenie kończy się egzaminem) pozwoli na uczestnictwo w kolejnych szkoleniach (testy w HR, pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych), zaplanowanych na pierwsze miesiące 2015 r.

Secondary menu

płatności obsługuje payu