Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

BIP jest kwestionariuszem przeznaczonym do pomiaru (w ustrukturalizowany sposób) obrazu siebie osoby, która go wypełnia.

Wyniki kwestionariusza samoopisowego są oparte na odpowiedziach udzielanych na 220 pozycji dotyczących mierzonych przez narzędzie 14 cech. Te cechy to: Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywódcza (ORIENTACJA ZAWODOWA), Wrażliwość społeczna, Otwartoścć na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność (KOMPETENCJE SPOŁECZNE), Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działania (ZACHOWANIA ZAWODOWE), Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie (NATURA PSYCHOLOGICZNA).

Aby móc porównać obraz siebie danej osoby i wrażenie, jakie wywiera ona na innych, kwestionariuszowi BIP towarzyszy krótka skala, którą mogą wypełnić inne osoby. Określana jest jako Skala Obserwacyjna (wersja O). Pozwala to na przeanalizowanie zakresów, w jakich obraz siebie osoby badanej może różnić się od jej publicznego wizerunku.

Rozbieżności między wynikami tych dwóch narzędzi mogą dostarczać wartościowych informacji dotyczących tego, jakie wrażenie wywiera osoba na innych ludziach oraz jak różni się ten obraz od jej własnych wyobrażeń na swój temat. Jednak rozbieżności mogą okazać się mało wiarygodne, o ile obserwator nie zna wystarczająco dobrze ocenianej osoby.

Dzięki połączeniu oceny siebie i ocen formułowanych przez innych można uzyskać następujące informacje dotyczące osoby badanej:

1. „Ja publiczne” – odnosi się do cech, których osoba jest świadoma i które są również obserwowalne dla innych;2. „Ja prywatne” – odnosi się do tych aspektów osoby, które są znane tylko jej i nie ujawniane innym.3. „Ślepe miejsca” – to zachowania, których osoba nie jest świadoma, ale które są znane innym ludziom.4. „Nieznane” – to takie cechy osoby, które są niedostępne zarówno dla niej, jak i dla jej obserwatorów; aspekty, które tkwią na poziomie podświadomym.

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy BIP trafi do sprzedaży pod koniec października 2014 r.

 

Zobacz więcej

obraz

Zjazd odbył się w Bydgoszczy, w dniach 18-21 września 2014 r. Sesje i warsztaty odbywały się w gmachu głównym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Przedstawicielki Pracowni wzięły udział w sympozjach, warsztatach oraz w sesji plakatowej.

Już za niecałe dwa tygodnie, w dniach 18-21.09.2014 r. w Bydgoszczy, odbędzie się XXXV Zjazd Naukowy PTP. Pracownia bierze aktywny udział w części naukowej imprezy, szykujemy też liczne atrakcje i niespodzianki dla odwiedzających.

obraz

W dniach 09-11.07 2014 r. w Jerozolimie odbyła się konferencja zorganizowana przez INS (International Neuropsychology Society) – Międzynarodowe Towarzystwo Neuropsychologiczne. Temat przewodni tegorocznego spotkania to ”Neuropsychology: From Lab to Rehab”, a główny jego cel to zwrócenie uwagi na szeroki zakres pracy naukowej w neuropsychologii, od badań eksperymentalnych do badań klinicznych, w tym diagnozy i rehabilitacji.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 04.08. - 31.08.2014 r. Księgarnia SympTomy zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 6A, będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji.

W dniach 04.08-10.08.2014 r. nie będą realizowane żadne przesyłki.

obraz

W dniach 02-05.07.2014 r., w miejscowości San Sebastian, położonej na północnym wybrzeżu Hiszpanii, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona psychometrii The 9th Conference of the International Test Commission (ITC).

obraz

W dniach 22-23 maja 2014 roku w Stambule odbyło się kolejne, XXIV, spotkanie Europejskiej Grupy Wydawców Testów Psychologicznych (ETPG), zrzeszającej wszystkie największe wydawnictwa testowe z Europy. Pracownia została przyjęta do Grupy w 2012 roku i był to drugi zjazd, w którym braliśmy udział. Dodatkowym polskim akcentem spotkania była obecność prof. dr hab. Emilii Łojek z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Łojek została poproszona o wygłoszenie wykładu na temat współczesnych trendów w rozwoju badań nad mózgiem oraz możliwości wykorzystania zdobyczy neuronauki przy tworzeniu metod testowych. Jej wystąpienie pod tytułem „Recent Developments in Neuropsychology and Their Possible Influence on Testing and Assessment” wzbudziło bardzo duże zainteresowanie.

Spotkania ETPG dają niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów między wydawcami, a także podzielania się doświadczeniami i problemami. W tym roku znaczącym wątkiem rozmów był temat własności intelektualnej, ochrony praw autorskich i możliwości przeciwdziałania rozpowszechnianiu nielegalnych wersji testów. Kontynuacją dyskusji na ten temat będzie panel zorganizowany wspólnie przez ETPG i ITC (International Test Commission) podczas tegorocznej konferencji ITC w San Sebastian.

Magiczną atmosferę miejsca spotkania – Stambułu, miasta, które jest jednym z dwóch położonych na dwóch kontynentach, w Europie i Azji – można odczuć oglądając załączone zdjęcia.

obraz

SCID-I jest pół-ustrukturalizowanym wywiadem przeprowadzanym w celu sformułowania diagnozy zaburzeń na osi I według klasyfikacji DSM-IV. Kolejne moduły wywiadu dotyczą: zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń związanych z zażywaniem substancji, zaburzeń lękowych i somatoformicznych, zaburzeń odżywiania i zaburzeń przystosowania.

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące ogólnopolskich standardów diagnozy psychologicznej. Dokument opracowała Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP.

Swoją opinię można wyrazić poprzez wypełnienie ankiety:LINK lub wysłanie mejla na dres sekcji: diagnozaptp@gmail.com

Secondary menu

płatności obsługuje payu