Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Pracownia Testów Psychologicznych PTP jako jeden z patronów zaplanowanej na czerwiec przyszłego roku IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce", cytując organizatorów wydarzenia, pragnie serdecznie zaprosić do zapoznania się z bliższymi informacjami na jego temat.


obraz

LBQ jest polską adaptacją włoskiego kwestionariusza Link Burnout Questionnaire autorstwa Massimo Santinello. Przeznaczony jest do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem. Są to:

obraz

W trakcie minionego XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy, poprosiliśmy uczestników odwiedzających nasze stoisko o wyrażenie swojej opinii na temat działalności i oferty Pracowni, poprzez zapisanie ich na naklejkach - rybkach i naklejenie ich na naszym stoisku.

Otrzymaliśmy wiele interesujących uwag i sugestii, do których chcielibyśmy się teraz odnieść.

BIP jest kwestionariuszem przeznaczonym do pomiaru (w ustrukturalizowany sposób) obrazu siebie osoby, która go wypełnia.

Wyniki kwestionariusza samoopisowego są oparte na odpowiedziach udzielanych na 220 pozycji dotyczących mierzonych przez narzędzie 14 cech. Te cechy to: Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywódcza (ORIENTACJA ZAWODOWA), Wrażliwość społeczna, Otwartoścć na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność (KOMPETENCJE SPOŁECZNE), Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działania (ZACHOWANIA ZAWODOWE), Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie (NATURA PSYCHOLOGICZNA).

Aby móc porównać obraz siebie danej osoby i wrażenie, jakie wywiera ona na innych, kwestionariuszowi BIP towarzyszy krótka skala, którą mogą wypełnić inne osoby. Określana jest jako Skala Obserwacyjna (wersja O). Pozwala to na przeanalizowanie zakresów, w jakich obraz siebie osoby badanej może różnić się od jej publicznego wizerunku.

Rozbieżności między wynikami tych dwóch narzędzi mogą dostarczać wartościowych informacji dotyczących tego, jakie wrażenie wywiera osoba na innych ludziach oraz jak różni się ten obraz od jej własnych wyobrażeń na swój temat. Jednak rozbieżności mogą okazać się mało wiarygodne, o ile obserwator nie zna wystarczająco dobrze ocenianej osoby.

Dzięki połączeniu oceny siebie i ocen formułowanych przez innych można uzyskać następujące informacje dotyczące osoby badanej:

1. „Ja publiczne” – odnosi się do cech, których osoba jest świadoma i które są również obserwowalne dla innych;2. „Ja prywatne” – odnosi się do tych aspektów osoby, które są znane tylko jej i nie ujawniane innym.3. „Ślepe miejsca” – to zachowania, których osoba nie jest świadoma, ale które są znane innym ludziom.4. „Nieznane” – to takie cechy osoby, które są niedostępne zarówno dla niej, jak i dla jej obserwatorów; aspekty, które tkwią na poziomie podświadomym.

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy BIP trafi do sprzedaży pod koniec października 2014 r.

 

Zobacz więcej

obraz

Zjazd odbył się w Bydgoszczy, w dniach 18-21 września 2014 r. Sesje i warsztaty odbywały się w gmachu głównym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Przedstawicielki Pracowni wzięły udział w sympozjach, warsztatach oraz w sesji plakatowej.

Już za niecałe dwa tygodnie, w dniach 18-21.09.2014 r. w Bydgoszczy, odbędzie się XXXV Zjazd Naukowy PTP. Pracownia bierze aktywny udział w części naukowej imprezy, szykujemy też liczne atrakcje i niespodzianki dla odwiedzających.

obraz

W dniach 09-11.07 2014 r. w Jerozolimie odbyła się konferencja zorganizowana przez INS (International Neuropsychology Society) – Międzynarodowe Towarzystwo Neuropsychologiczne. Temat przewodni tegorocznego spotkania to ”Neuropsychology: From Lab to Rehab”, a główny jego cel to zwrócenie uwagi na szeroki zakres pracy naukowej w neuropsychologii, od badań eksperymentalnych do badań klinicznych, w tym diagnozy i rehabilitacji.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 04.08. - 31.08.2014 r. Księgarnia SympTomy zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 6A, będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji.

W dniach 04.08-10.08.2014 r. nie będą realizowane żadne przesyłki.

Secondary menu

płatności obsługuje payu