APIS-Z(R)

Podtytuł: 
Bateria testów APIS-Z(R)
Autorzy: 
Autorzy baterii testów: Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Teresa Szuster, Emilia Wrocławska-Warchala. Autorzy podręcznika: Anna Matczak, Radosław Wujcik, Joanna Stańczak, Aleksandra Jaworowska, Emilia Wrocławska-Warchala.

Opis: Bateria APIS-Z(R) jest wielowymiarowym narzędziem służącym do diagnozy inteligencji ogólnej. Takie określenie przedmiotu pomiaru oznacza konieczność odwołania się do hierarchicznych teorii inteligencji (por. Vernon, 1965; Carroll, 1993). Wg tej koncepcji istnieje pewna ogólna i ukryta zdolność intelektualna stanowiąca podstawę bardziej konkretnych typów zdolności. Kolejnym ważnym założeniem teoretycznym leżącym u podstaw tego testu jest to, że pomiar odnosi się do poziomu inteligencji skrystalizowanej (Cattel, 1971), która określona została jako zdolność umysłowa uwarunkowana doświadczeniem jednostki i wykorzystywana przy rozwiązywaniu problemów specyficznych treściowo. Pomimo, że maksymalny czas wykonania poszczególnych testów wchodzących w skład baterii APIS-Z(R) jest ograniczony, zakłada się, że są one raczej testami „mocy” niż testami „szybkości”.

APIS-Z(R) jest zrewidowaną wersją baterii APIS-Z. Składa się z ośmiu testów: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki. Struktura teoretyczna APIS-Z(R) uwzględnia cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Każdą z tych zdolności reprezentują dwa testy. W porównaniu z pierwszym wydaniem w APIS-Z(R) wprowadzono szereg zmian, których celem było wyeliminowanie pewnych niedoskonałości narzędzia. Przy okazji przeprowadzono również badania, które miały na celu wykazanie trafności narzędzia w kontekście zastosowania w doradztwie zawodowym i ocenach selekcyjnych. Opracowano także aktualne normy dla populacji dorosłych i populacji uczniów klas maturalnych.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, umiarkowanie wysoka dla poszczególnych testów. Wysoka stabilność dla osób dorosłych, umiarkowanie wysoka dla uczniów.

Trafność: Umiarkowanie silny związek wyniku ogólnego APIS-Z(R) z wynikami testu TMZ Ravena, słabszy, w przypadku wyników poszczególnych testów. Słabe lub umiarkowanie silne związki testów baterii APIS-Z(R) z testami twórczości (TCT-DP i TPE).

W próbie uczniów wyniki APIS-Z(R) korelują dodatnio, choć niewysoko z ocenami szkolnymi. Mimo niezbyt silnych związków pozwalają trafnie przewidywać trudności z nauką (średnia ocen < 3.0). W próbie osób dorosłych profil wyników poszczególnych testów zgodnie z przewidywaniami różni się w grupach wyodrębnionych na podstawie kierunku wykształcenia i rodzaju wykonywanej pracy. Wyniki różnicują też osoby o wykształceniu średnim od osób o wykształceniu wyższym.

Brak istotnych różnic pomiędzy wersją tradycyjną (papier-ołówek) i wersją komputerową dostępną na platformie Epsilon.

Normy: Dla osób dorosłych w wieku od 20 do 67 lat z wykształceniem średnim oraz wyższym (ogólne oraz z podziałem na 5 poziomów wieku). Dla uczniów klas maturalnych uczęszczających do liceum i do technikum.

Zastosowania: Głównie selekcja, rekrutacja oraz doradztwo zawodowe.

Procedura badania: Przeznaczony do badań indywidualnych i grupowych. Posiada wersję papier-ołówek i komputerową na platformie Epsilon. Czas łączny badania 60 min.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu