BDI-II

Podtytuł: 
Inwentarz Depresji Becka – drugie wydanie

BDI-II (Beck Depression Inventory – Second Edition; BDI-II) jest samoopisowym narzędziem do pomiaru nasilenia depresji u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie, dorosłych oraz młodzieży w wieku 13 lat lub starszej.

BDI-II opracowano z myślą o uzyskaniu wskaźnika obecności i stopnia nasilenia objawów depresj. Kwestionariusz jest przeznaczony do diagnozy przesiewowej, wyniki powinny więc być interpretowane z dużą ostrożnością  jeśli jest jedynym narzędziem wykorzystywanym w diagnozie.

BDI-II składa się z 21 pozycji. Na ogół wykonanie kwestionariusza zabiera 5 – 10 minut, więcej czasu mogą potrzebować pacjenci z ciężką depresją lub z zaburzeniami obsesyjnymi.

BDI-II oparty jest na danych psychometrycznych i doświadczeniu klinicznym gromadzonych przez 35 lat (w odniesieniu do wcześniejszych wersji narzędzia - BDI oraz BDI-IA). Wstępne informacje na temat własności psychometrycznych BDI-II zostały zebrane od 500 ambulatoryjnych pacjentów psychiatrycznych (wersja oryginalna).

Badania normalizacyjne rozpoczną się w 2017 r.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu