BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona

Autor testu:
Artur L. Benton (wydanie piąte z 1992 roku) (1996)
Polska normalizacja:
Aleksandra Jaworowska (2007)
Wiek:
Dzieci, młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne bez ograniczenia czasu; badanie jedną wersją trwa około 5 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

Opis: test posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.

Polskie badania normalizacyjne przeprowadzono przy użyciu metody A polegającej na natychmiastowym odtwarzaniu z pamięci wzoru oglądanego uprzednio przez 10 sekund. Zastosowano wersje C, D i E testu. Uzyskane wyniki nie pozwoliły na uznanie tych wersji za równoważne.

Rzetelność: bardzo wysoka zgodność ocen sędziów dla dwóch podstawowych wskaźników (Liczba Poprawnych Odwzorowań, Liczba Błędów Ogółem). Zróżnicowana stabilność określana na podstawie dwukrotnego badania w odstępie trzech tygodni. Niezbyt wysoka zgodność wewnętrzna, choć wyższa dla grup klinicznych niż dla prób pochodzących z populacji ogólnej.

Trafność istotne korelacje z wynikami Testu Wzrokowo-Motorycznego Gestalt L. Bender; dorośli z grup klinicznych wykonują test istotnie gorzej niż osoby zdrowe, a dzieci upośledzone - gorzej niż ich rówieśnicy z próby ogólnej.

Normy: dane ogólnopolskie - dla populacji w wieku 5 - 25 lat oraz 55 - 75 lat, osobno dla każdej wersji testu

Zastosowanie: diagnoza neuropsychologiczna, badania naukowe

Materiały:
Komplet (podręcznik z polską normalizacją, podręcznik oryginalny, zeszyt z wzorami, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
● Podręcznik z polską normalizacją (Uwaga! Podręcznik nie zawiera instrukcji badania i sposobu obliczania wyników)
● Podręcznik oryginalny
● Zeszyt z wzorami
● Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
● Klucz

W przygotowaniu nowa normalizacja narzędzia - BVRT.

Benton - nowa normalizacja dla dorosłych

Szkolenie z wykorzystania testów w diagnozie neuropsychologicznej - dowiedz się więcej

 

Cennik testów ważny od dnia 15.04.2019 r. do dnia 30.12.2019 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
560.88zł
633.22zł
-
633.22zł
157.39zł
165.26zł
5%
165.26zł
157.39zł
165.26zł
5%
165.26zł
17.89zł
22.00zł
23%
22.00zł
150.71zł
185.37zł
23%
185.37zł
77.50zł
95.33zł
23%
95.33zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu