BHI-12 - Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12

Autorzy:
Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba (2003)
Wiek:
młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiująca oraz dorośli z wykształceniem co najmniej średnim.
Procedura:
badania grupowe lub indywidualne; czas badania nie przekracza 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
psychologowie, inni specjaliści: pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Mierzona kwestionariuszem BHI-12 nadzieja podstawowa rozumiana jest, zgodnie z teorią E. Eriksona, jako przeświadczenie jednostki o uporządkowaniu i sensowności świata oraz jego przychylności ludziom. Przeświadczenie to stanowi czynnik warunkujący konstruktywne reagowanie człowieka na zmiany i przełomowe wydarzenia, zwłaszcza na sytuacje ponoszenia nieodwracalnych strat.

Opis: kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim się zgadza z każdym z nich, korzystając ze skali od 1 ("zdecydowanie nie zgadzam się") do 5 ("zdecydowanie zgadzam się").

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna oraz stabilność, stwierdzone w badaniach starszych licealistów.

Trafność: wyniki BHI-12 korelują dodatnio ze zmiennymi osobowościowymi wskazującymi na dobre przystosowanie (np. z optymizmem, satysfakcją z życia, poczuciem wewnętrznej kontroli, otwartością na doświadczenia), a ujemnie z lękiem i depresyjnością. Stwierdzono też związek nadziei podstawowej mierzonej BHI-12 z konstruktywnym i prorozwojowym reagowaniem na sytuacje trudne. Analiza czynnikowa kwestionariusza ujawniła, zgodnie z oczekiwaniami teoretycznymi, dwa czynniki, z których pierwszy odnosi się do przekonań na temat przychylności świata, a drugi - do przekonań na temat jego porządku i przewidywalności.

Normy: stenowe, opracowane na próbie 592 licealistów.

Zastosowanie: w badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej (zwłaszcza przy prognozowaniu łatwości adaptacji, sposobów reagowania na stres i traumę oraz szans oddziaływań edukacyjnych czy psychoterapeutycznych).

Materiały:

Komplet (podręcznik, 25 arkuszy)
● Podręcznik
● Kwestionariusze (25 egz.)

Cennik testów ważny od dnia 3.04.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
79.85zł
86.90zł
-
86.90zł
62.85zł
65.99zł
5%
65.99zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu