Studia przypadków

Pięć lat później

Podróż za horyzont

- Historię Tomka polecam szczególnie młodzieży myślącej o pracy wolontariusza, ale sądzę, że to opowieść dla wszystkich wrażliwych ludzi - mówi Marzena Świtała, autorka poruszającej książki o ostatnich latach życia śmiertelnie chorego nastolatka z Pucka.

"Boję się śmierci - mówi nagle Tomek (...) - Boję się, że będzie bolało.Agnieszka traci na chwilę głos. Z trudem opanowuje duszący ...

26.25zł

 

Skradzione jutro. Jak rozumieć i leczyć kobiety wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie

 "Skradzione jutro" w prosty i wyczerpujący sposób przedstawia dewastacyjne konsekwencje, jakie pociąga za sobą wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie i spustoszenia, do jakich później dochodzi w życiu dorosłym. Oparta na relacjach 17 kobiet książka amerykańskiego psychoterapeuty Stevena Levenkrona jest nie tylko próbą zrozumienia ofiar molestowania w dzieciństwie i metod obronnych, jakie stworzyły ...

34.99zł
$nbsp;

Terapia osób z zaburzeniami mowy

Język a myślenie

Spis treści:

Wstęp1. Myślenie jako przedmiot badań psychologicznych 2. Myślenie konkretno-praktyczne oraz myślenie dyskursywne 3. Czynność rozwiązywania problemu 4. Mózgowa organizacja czynności rozwiązywania problemu 5. Zaburzenia czynności rozwiązywania problemu 6. Rozwój poznawczy człowieka w teorii Jeana Piageta 7. Szachy jako obszar myślenia problemowego. Analiza symulacyjna i ...

36.75zł

Podejście psychoanalityczne

Czym jest trauma

Gdy dochodzi do wielkich katastrof, ze współczuciem myślimy o skutkach, jakie wywarły one na tych, którzy ocaleli. Znacznie mniej uwagi poświęca się odroczonym w czasie następstwom rozmaitych - przypadkowych lub zamierzonych - wydarzeń mniej masowych, choć wpływają one często niszcząco na życie emocjonalne i zawodowe jednostek. Ta książka poświęcona jest temu, co dzieje się w ludzkiej psychice ...

72.45zł
$nbsp;

Systemy wspomagania decyzji biznesowych

Business Intelligence

Historia powstania BI, definicje i zastosowania tej koncepcjiProblematyka hurtowni danych będącej podstawowym elementem systemów BIPodstawy analityki biznesowejZagadnienie eksploracji danychSposoby analizy danych osobowych i jej wykorzystania w marketingu bezpośrednimModel oparty na koncepcji mapy strategii, pokazujący związek zastosowania systemów BI z potencjalnym wzrostem wartości firmy

41.90zł

Przebieg psychoanalizy dziecięcej na przykładzie leczenia dziesięcioletniego chłopca

Pisma. Tom IV. Zapis analizy dziecka

Zapis analizy dziecka jest pozycją niezwykłą nie tylko w dorobku Klein, ale również w historii piśmiennictwa psychoanalitycznego. Nigdy przedtem, nikt nie opublikował tak dokładnego zapisu sesji psychoanalitycznych.Właściwie każda z sesji dobrze obrazuje specyfikę pracy Klein, jej starania o to, aby w tym, co pacjent komunikuje podczas sesji, odnaleźć nieświadome fantazje, wywołane zarówno przez ...

99.90zł
$nbsp;

 

Mama i sens życia. Opowieści psychoterapeutyczne

W książce Mama i sens życia autor przedstawia sześć prawdziwych historii z życia swoich pacjentów, którzy cierpią z powodu lęku, depresji, nieuleczalnej choroby, czy wręcz zbliżającej się śmierci. Często podczas terapii okazuje się, że te zewnętrzne kłopoty pacjentów i zaburzające życie ich skutki są reakcją na troski ostateczne jak nieuchronna śmierć, brak oparcia, izolacja, brak sensu. ...

27.99zł

 

Kat miłości. Opowieści psychoterapeutyczne

Jeśli nie możesz znieść bólu, spróbuj nadać mu sens… Oto prawdziwe historie dziesięciu osób, które skorzystały z terapii, aby rozwiązać zwyczajne problemy. Odkryli, że głębokie korzenie ich lęku, strachu, depresji sięgają samych podstaw ich egzystencji. Oprócz bólu egzystencjalnego po utracie najbliższych, tym, co boli najbardziej jest utrata młodości, miłości i wieczna pogoń za szczęściem. ...

29.99zł
$nbsp;

 

Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia

Autorki książki pracują w Zakładzie Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i od wielu lat prowadzą psychoterapię zaburzeń pourazowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Kontakt psychoterapeutyczny z ofiarami przemocy pozwolił im na zebranie klinicznych opisów i postawienie wielu pytań na temat doznań człowieka poddanego psychicznemu i fizycznemu terrorowi ze strony ...

29.89zł

 

Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku

Zespół Aspergera jako jedna z postaci autyzmu dziecięcego. Przeżycia i zachowania Łukasza na tle wiedzy o autyzmie dziecięcym

20.90zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu