Alkoholizm, DDA

 

Odwyk (powieść)

Justine jeden jedyny raz upiła się w gronie szkolnych kolegów. Ten błąd ciężko odpokutuje. Przeczuleni po śmierci jej brata Josha rodzice umieszczają dziewczynę w prywatnym ośrodku terapeutycznym Come Clean, przeznaczonym dla tzw. "trudnej młodzieży", uzależnionej od narkotyków i alkoholu. Początkowo przyjęta na obserwację, Justine musi pozostać w centrum przez wiele miesięcy. Przechodzi gehennę. ...

26.70zł

 

Alkoholizm. Grzech czy choroba?

Na początku lat 90. napisałem książkę na temat alkoholizmu, zatytułowaną "Grzech czy choroba?". Z biegiem lat dochodzę jednak do wniosku, że alkoholizm jest czymś więcej niż chorobą i że o nim można także mówić w kategoriach grzechu. Ale ani pojęcie grzechu, ani koncepcja choroby nie oddają w pełni jego istoty. Doświadczenie uzależnienia i wyzdrowienia sugeruje, by raczej postrzegać ...

24.90zł
$nbsp;

 

Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży

Program szkoleniowy dla osób zamierzających podjąć lub już zaangażowanych w pracę w świetlicach dla dzieci. Zasadniczą jego część stanowi szczegółowy scenariusz szkolenia dla wolontariuszy wraz z jego omówieniem. Autorka przedstawia poszczególne działania podejmowane na rzecz młodych ludzi w tego typu placówkach oraz rozważania na temat ich kadry. Program ma na celu przekazanie nowych oraz pogłębianie ...

16.28zł

 

Program profilaktyczny Szlaban. Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim

Program przeznaczony dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którym zależy na prawidłowym rozwoju i kształtowaniu bezpiecznego środowiska dla dorastającej młodzieży. Dotyka bardzo ważnego problemu - jak radzić sobie z brakiem wpływu na kształtowanie wzorców zachowań indywidualnych i społecznych wśród dorastającej młodzieży i w jaki sposób oddziaływać na postawy osób dorosłych. ...

3.50zł
$nbsp;

 

Alkohol a zdrowie. 30. Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

Autor: brak danych

Publikacja ta jest podsumowaniem seminarium naukowego zorganizowanego w czerwcu 2003 roku w Mądralinie k/Warszawy przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punktem wyjścia dyskursu naukowego były wyniki ogólnopolskich badań ankietowych „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”, przeprowadzonych w 2002 roku na zlecenie PARPA przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie i ...

5.30zł

Dziedziczenie nałogu. Pokonywanie wstydu. Spotkanie z dzieckiem w sobie. Wyjście z uzależnienia

Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików

Dziedziczenie nałoguPokonywanie wstyduSpotkanie z dzieckiem w sobieWyjście ze współuzależnienia

29.90zł
$nbsp;

 

Nowa definicja samopomocy. Profilaktyka i praktyka

Autorzy przedstawiają na przykładzie działalności różnych grup samopomocowych, jak organizacje związane z systemem edukacji oraz z systemem opieki zdrowotnej mogą zmodyfikować swoją działalność dzięki aktywnym kontaktom z grupami samopomocy. Analizując działalność takich grup, zaproponowali nowe spojrzenie na zjawisko samopomocy. Nie ogranicza się ono jedynie do rozwiązywania konkretnego problemu ...

5.30zł

 

Nasze dzieci i alkohol. Poradnik dla rodziców.

Autor: brak danych

Broszura ta została wykorzystana w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Alkohol kradnie wolność". Przedstawia krok po kroku praktyczne zasady postępowania rodziców w sytuacji, gdy nastoletnie dziecko sięga po alkohol.

10.10zł
$nbsp;

 

Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczyciela.

Broszura polecana szczególnie nauczycielom i pedagogom, jako cenna pomoc w organizowaniu działań profilaktycznych w szkole. Specjaliści znajdą w niej odpowiedzi na nurtujące pytania: jakie jest miejsce profilaktyki problemów alkoholowych w programie wychowawczym szkoły, jakie działania może podjąć wychowawca, jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w klasie, o czym warto pamiętać, planując godzinę ...

3.40zł

 

Rehab (problematyka alkoholizmu)

"Myślałem do dzisiaj, że moje życie to praca przerywana okresami pijaństwa. A przecież mogę widzieć swoje życie jako pijaństwo czasem przerywane okresami pracy", napisał autor. Rehab to przesłanie, świadectwo dla wszystkich, którzy borykają się z alkoholizmem, a także dla tych, którzy starają się tę chorobę zrozumieć. To książka o problemach czekających osobę, która chce przestać pić, o ...

29.00zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu