Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS

Tytuł szkolenia

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS

Termin

04.06.2018

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik

Cena

Psycholog - 300 zł, Niepsycholog - 300 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia

Autorzy: Sam Goldstein i Jack A. Naglieri
Polska adaptacja i podręcznik: Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik,
Wiek: Dzieci i młodzież w wieku 2-5 i 6-18 lat
Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pielęgniarki pediatryczne i psychiatryczne.

ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). ASD można opisać jako biologicznie uwarunkowany zbiór zachowań, które mogą występować na różnych poziomach i mogą być mniej lub bardziej poważne.

ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR. Kwestionariusz ASRS pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszami, ich właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji.

Szczegółowy program szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia:


1. Podstawy teoretyczne Testu

 • Ogólny opis zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Kryteria Diagnostyczne DSM

2. Zastosowanie testu ASRS

3. Konstrukcja ASRS

 • Historia
 • Struktura testu
 • Charakterystyka pozycji testowych
 • Specyfika procesu badania

4. Własności psychometryczne ASRS

 • Trafność
 • Rzetelność
 • Formy wyniku badania
 • Normy
 • (ćwiczenia praktyczne)

5. Proces badania

 • Przygotowanie do badania
 • Procedura badania
 • Obliczenie wyników surowych i przeliczonych
 • Korzystanie z norm i interpretacja psychometryczna wyniku
 • Interpretacja psychologiczna uzyskanego wyniku

 

CENA ZA SZKOLENIE (300,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

 • jednodniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu ASRS i uprawniający do jego nabywania

 

O PROWADZĄCYCH


  
Radosław Wujcik
Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół psychologii poznawczej, neuropsychologii, metodologii badań i statystyki. Jest zwolennikiem wykorzystania zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce psychometrycznej. Współautor polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.
r.wujcik@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Współautorka polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.
e.wroclawska@practest.com.pl
Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu