DSR - Dziecięca Skala Rozwojowa

Autorzy:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2007)
Wiek:
Małe dzieci (od 2 miesięcy do 3 lat).
Procedura:
Badanie indywidualne, bez ograniczenia czasu; czas badania: 30 - 60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka.

Opis: na DSR składa się Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna. Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów (Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik, Zachowania społeczne i Motoryka). Dziecko jest badane testami przeznaczonymi dla jego wieku. Naukę przeprowadzania badania ułatwia film. Wynikiem ogólnym w Skali Wykonaniowej jest suma punktów otrzymanych w wykonywanych testach. Poczynając od 4. miesiąca życia można przeprowadzić analizę profilową. Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna wyniku ogólnego, nieco niższa poszczególnych testów.

Trafność: wyniki w Skali Wykonaniowej wzrastają wraz z wiekiem i różnicują dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Najnowsze dane walidacyjne zebrane dla Dziecięcej Skali Rozwojowej zawiera Aneks (DSR Dziecięca Skala Rozwojowa. Skala Wykonaniowa. Aneks") autorstwa Anny Matczak, Aleksandry Jaworowskiej, Małgorzaty Wójtowicz-Dackiej, Agnieszki Piotrowskiej i Barbary Kosmowskiej (2009). Są tam również przykłady wykorzystania tego narzędzia w praktyce psychologicznej.

Normy: dla dzieci w wieku 0;2(0) - 0;5(30) w odstępach dwutygodniowych, dla dzieci w wieku 0;6(0) - 3;0(0) w odstępach miesięcznych.

Zastosowanie: wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

 

SZKOLENIE ze stosowania i interpretacji testu DSR.

 

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
3 880.14zł
4 666.31zł
-
4 666.31zł
253.23zł
265.89zł
5%
265.89zł
272.44zł
286.06zł
5%
286.06zł
3 079.68zł
3 788.01zł
23%
3 788.01zł
115.83zł
142.47zł
23%
142.47zł
71.82zł
88.34zł
23%
88.34zł
22.42zł
27.58zł
23%
27.58zł
64.72zł
67.96zł
5%
67.96zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu