DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej

Autorzy:
Marta Bogdanowicz, Aleksandra Jaworowska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Anna Matczak, Olga Pelc-Pękala, Izabela Pietras, Joanna Stańczak, Marcin Szczerbiński
Wiek:
Uczniowie III klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub podyplomowych) kierunkowych)
Kategoria testu:
A

W skład baterii wchodzą testy:

A. Czytania

 

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci mające poważne trudności w nauce czytania i pisania od dzieci nie wykazujących takich trudności. Mają opracowane normy dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Podręcznik (Przewodnik diagnostyczny)  zawiera informacje o właściwościach psychometrycznych oraz procedurze badania baterią składającą się z 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Podane są także reguły interpretowania i integrowania wyników badania całą baterią. W Przewodniku opisana jest też metodyka postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji.

Wyniki badań przedstawionych w Przewodniku potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Przewodnik zawiera też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w uczeniu się czytania i pisania. Hipotezę diagnostyczną o dysleksji rozwojowej u tych dzieci weryfikowano wykorzystując metodykę opisaną w Przewodniku.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej

 

Cennik testów ważny od dnia 3.04.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
649.14zł
753.61zł
-
753.61zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
30.17zł
37.11zł
23%
37.11zł
23.54zł
28.96zł
23%
28.96zł
16.98zł
20.88zł
23%
20.88zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
30.17zł
37.11zł
23%
37.11zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
90.50zł
111.32zł
23%
111.32zł
41.72zł
51.32zł
23%
51.32zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
40.54zł
49.86zł
23%
49.86zł
249.10zł
261.56zł
5%
261.56zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu