DYSLEKSJA 5 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Autorzy:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak (2010)
Wiek:
Uczniowie V klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub podyplomowych) kierunkowych)
Kategoria testu:
A

 

W skład baterii przeznaczonej do badania uczniów V klasy szkoły podstawowej wchodzą następujące testy:

A. Czytania

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci z niezależnie stwierdzoną dysleksją od dzieci z populacji ogólnej. Mają opracowane normy dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, oddzielnie dla semestru zimowego i letniego.

Aneks stanowi uzupełnienie Przewodnika diagnostycznego wydanego w 2009 roku opisującego metodykę postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji oraz zawierającego informacje o procedurze badania i właściwościach psychometrycznych 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów III klasy szkoły podstawowej. W Aneksie podano informacje o właściwościach psychometrycznych 8 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów V klasy szkoły podstawowej.

Wyniki badań przedstawionych w Aneksie potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Aneks zawiera też rozdział poświęcony charakterystyce inteligencji dzieci z dysleksją, a zwłaszcza pokazaniu jej specyfiki dzięki porównaniu z inteligencją dzieci z populacji ogólnej. W Aneksie znajdują się też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w czytaniu i pisaniu.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej


 

Cennik testów ważny od dnia 24.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
757.05zł
854.14zł
-
854.14zł
283.54zł
316.56zł
-
316.56zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
30.17zł
37.11zł
23%
37.11zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
17.02zł
20.94zł
23%
20.94zł
30.17zł
37.11zł
23%
37.11zł
23.50zł
28.91zł
23%
28.91zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
90.50zł
111.32zł
23%
111.32zł
40.54zł
49.86zł
23%
49.86zł
249.10zł
261.56zł
5%
261.56zł
178.86zł
187.80zł
5%
187.80zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu