Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

EAWOP Small Group Meeting

2019-09-20

Czy wiecie, że misja organizacyjna Pracowni Testów to nie tylko wydawanie i sprzedaż testów, ale że równie ważne jest dla nas budowanie wspólnoty profesjonalistów stosujących testy w swojej praktyce zawodowej oraz wspieranie badań nad możliwościami zastosowania testów w praktyce?

Jak to robimy? Od początku istnienia spółka angażuje się w działania mające na celu szerzenie etycznych i profesjonalnych standardów diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych, a ponieważ jesteśmy przekonani, że powstają one na styku nauki i praktyki, zawsze wspieramy inicjatywy tworzące płaszczyznę do komunikacji między tymi, co tworzą, i tymi, co stosują testy. Szukamy przykładów tzw. „best practicies” w rodzimych firmach i instytucjach, ale także, na forum międzynarodowym, dostarczając Wam wytycznych ułatwiających pracę diagnostyczną w różnych kontekstach zastosowań psychologii. Korzystamy przy tym ze wsparcia naszych przyjaciół w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), American Psychological Association (APA), International Test Commission (ITC), British Psychological Association (BPS) oraz rozwiązań wypracowanych przez wydawców testów z innych państw europejskich. W zeszłym tygodniu była wspaniała okazja do wymiany doświadczeń, istotnych dla naszych klientów stosujących testy i kwestionariusze w kontekście organizacyjnym.

Organizatorem Warszawskiego EAWOP Small Group Meeting, które odbywało się 11-13 września 2019 r., w historycznych wnętrzach Starej Biblioteki Uniwersyteckiej, była Pracownia Testów Psychologicznych razem z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskim Stowarzyszeniem Psychologów Pracy i Organizacji EAWOP.

Dokładniejsze informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie:  http://www.eawop.org/ckeditor_assets/attachments/1094/sgm_ethic_call_for_papers.pdf

Przedstawiciele czterech obszarów kulturowych: Bałkanów, Skandynawii, Krajów Bałtyckich, Europy Środkowej. Kilkunastu naukowców, wydawców testów i praktyków pracujących w obszarze zastosowań psychologii pracy i organizacji. Cztery węzły tematyczne: „When science meets practice a new ethical perspective must be implemented”, „Business is business and life is life”, „When professional ethics meets legal regulations”, „The test is dead, long live the test”. Trzy dni dyskusji i warsztatów związanych z ważnymi i aktualnymi dla biznesu kwestiami dotyczącymi m.in.: metod selekcji pracowników i oceny jakości dostępnych na rynku rozwiązań, sposobów ochrony prywatności osób badanych w badaniach organizacyjnych, nowych rozwiązań w budowaniu AC/DC, współpracy z zewnętrznymi konsultantami i trenerami, nowych technologii w psychologii transportu, a także zmiany rzeczywistości prawnej po wprowadzeniu RODO i wpływie tych zmian na możliwość wykorzystywania testów psychometrycznych przy zatrudnianiu pracowników. Jeden gość specjalny (na zaproszenie naszej firmy) – prof. Barbara Czarniawska (profesor nauk o zarządzaniu, członkini Swedish Royal Academy of Sciences, autorka książki „Trochę inne teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań”, współtwórczyni nurtu konstrukcjonizmu społecznego w teorii organizacji i zarządzania, przedstawicielka nurtu metod jakościowych i interakcjonizmu symbolicznego, wykorzystująca storytelling oraz analizę narracyjną, a także teorię aktora-sieci) z wykładem na temat „Is it possible to study negative emotions in organizations? A wszystko to na spotkaniu poświęconym zagadnieniom diagnozy psychologicznej w biznesie – EAWOP Small Group Meeting on „Ethical issues in psychological assessment in organizational context”, afiliowanym przez EAWOP – międzynarodową organizację z trzeciego sektora wspierającą rozwój psychologii pracy i organizacji w Europie.

W imieniu Pracowni Testów Psychologicznych wystąpiła Urszula Brzezińska z prezentacją „Implementation contsrains on Usage of Psychologiacal Tests In Selection Procedures.” otwierającą debatę na temat ewentualnego wpływu RODO oraz zapisów prawa pracy na możliwość stosowania testów psychologicznych przy zatrudnianiu pracowników.

Warto również podkreślić, że w spotkaniu wzięła udział silna reprezentacja członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, które za cel stawia sobie dbanie o interesy, satysfakcję, spełnienie ludzi w pracy i zarazem o efektywność i rozwój organizacji.  Jeśli szukacie wsparcia w poszukiwaniach dowodów empirycznych dla różnego typu procesów organizacyjnych, które wdrażacie – warto zapamiętać ten adres.

Sami widzicie… Pracowni nie mogło zabraknąć na takim wydarzeniu. Cieszymy się, że mogliśmy wnieść do dyskusji perspektywę wydawcy testów, a także uzyskać feedback na temat tego, jak nasze narzędzia sprawdzają się w biznesie, a także wsłuchać w potrzeby użytkowników testów.

EAWOP Small Group Meeting
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu