Epsilon

Platforma Epsilon jest nowoczesnym rozwiązaniem przeznaczonym do prowadzania badań komputerowych wybranymi testami z oferty Pracowni. Epsilon został zaprojektowany z myślą o potrzebach klientów Pracowni – psychologach, którzy chcą rzetelnie, bezpiecznie i łatwo przeprowadzać badania przy użyciu komputerów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i najwyższych standardów, możemy zaoferować rozwiązanie funkcjonalne, ergonomiczne.

Moduł platformy Epsilon ułatwiający pracę psychologom realizującym badania papierowymi wersjami testów. Przeznaczony jest do obliczania wyników i sporządzania raportów z badań.

Korzystanie z modułu do wprowadzania wyników jest bardzo proste - należy przepisać do systemu odpowiedzi udzielone przez osobę badaną na arkuszu papierowym.

Podobnie jak przy badaniach online, moduł obliczy wyniki surowe i przeliczone, a następnie wygeneruje pełny raport z badania, zawierający dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników. Raporty mogą być edytowane przez użytkownika, zapisywane na dysku komputera w postaci plików pdf i drukowane. 

Dostęp do modułu możliwy jest poprzez zakup pojedynczych licencji lub z wykorzystaniem środków zgromadzonych w portfelu klienta platformy Epsilon.

Moduł wprowadzania wyników obejmie wszystkie testy dostępne na platformie Epsilon. Kolejne testy dodawane na platformę będą od razu posiadały zarówno możliwość przeprowadzania badań online, jak i korzystania z samego modułu obliczania wyników.

Moduł jest już dostępny.Platforma Epsilon pozwoli na:  

 • Korzystanie z narzędzi dobrze znanych z oferty Pracowni;
 • Budowanie bazy osób badanych;
 • Wygodne przeprowadzanie badań komputerowych;
 • Generowanie raportów z przeprowadzonych badań;
 • Eksport danych liczbowych w formacie .csv;

Z uwagi na różne potrzeby użytkowników korzystających z platformy Epsilon, przewidziano możliwość zakupu dwóch rodzajów jednostek:

 • Jednostki badaniowe – możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania pełnego raportu (wyniki surowe, wyniki przeliczone, interpretacje wyników);
 • Jednostki badawcze (bez raportu) – możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania wyników surowych oraz przeliczonych;


Przewidziano dwie formy zakupu dostępu do testów na platformie Epsilon: zakup pojedynczych licencji oraz zasilenie portfela klienta. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencyjny w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Jeden kod licencyjny zakupiony w księgarni zawiera informacje dotyczące wszystkich zakupionych produktów.


Zobacz jakie testy są dostępne na platformie Epsilon

Aby zarejestrować się na platformie Epsilon należy wejść na stronę: http://epsilon.practest.com.pl, pobrać i zainstalować aplikację, uruchomić ją i wypełnić formularz rejestracji. Rejestracja wymaga wprowadzenia kodu licencyjnego.    

Kontakt w sprawie platformy Epsilon: epsilon@practest.com.pl


Pierwszym krokiem jest wprowadzenie osoby badanej do bazy danych. Badani mogą być rejestrowani przy użyciu imienia i nazwiska, lub anonimowo (z przypisanym identyfikatorem). Następnie należy powiązać badanie wybranym testem z osobą badaną.     

            Badanie nie musi być przeprowadzone od razu. Psycholog wcześniej może dodać wielu badanych, przypisać do nich badania, natomiast same badania mogą odbyć się innego dnia, w innym miejscu na innym komputerze. Takie rozwiązanie pozwala na wygodne zaplanowanie pracy. 


Platforma generuje obszerne raporty, w których znajdują się:

 • Informacje o czasie jaki badany potrzebował na wykonanie całego testu;
 • Informacje o czasie odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe;
 • Arkusz odpowiedzi osoby badanej;
 • Wyniki surowe;
 • Wyniki przeliczone; 
 • Automatycznie generowane interpretacje uzyskanych wyników, które użytkownik może w dowolny sposób modyfikować.

Raporty mogą być edytowane przez użytkownika, zapisywane na dysku komputera w postaci plików pdf i drukowane.  

 


Secondary menu

płatności obsługuje payu