IDS-2

Podtytuł: 
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży
Autorzy: 
Alexander Grob, Priska Hagmann-von Arx

Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci i młodzieży IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5-20 lat. Bateria składa się z 30 testów badających wiele różnych sfer funkcjonowania dziecka. W praktyce psychologicznej skale będą zazwyczaj wykorzystywane modułowo – badanie wybranymi testami w zależności od celu diagnozy.

IDS-2 (pobierz ulotkę) jest pełniejszą kontynuacją i koncepcyjnym rozszerzeniem Skal IDS. Dzięki temu, że obejmuje bardzo szeroki, 15 letni przedział wieku (od 5 do 20 lat) i umożliwia pełną diagnozę wszystkich obszarów rozwoju dzieci i młodzieży IDS-2 staje się najbardziej wszechstronnym  narzędziem w diagnostyce psychologicznej dzieci i młodzieży dostępnym na rynku.

IDS-2 trafi do sprzedaży na przełomie lutego i marca 2019 r.

 • Znacznie szerszy przedział wieku: 5;0 do 20;11 lat
 • Możliwość dostosowania zakresu badania poziomu inteligencji do potrzeb diagnosty:
  • IQ przesiewowy – badanie obejmuje dwa testy
  • IQ ogólny – badanie obejmuje siedem testów
  • IQ pełny – badanie obejmuje czternaście testów
 • Większy zakres IQ (30-170)
 • Ocena inteligencji wykorzystuje model teoretyczny Cattella-Horna-Carrolla (teoria CHC)
 • Możliwość oceny kompetencji szkolnych, w tym umiejętności językowych (analiza fonologiczna, związek fonrm-grafem, mowa czynna i mowa bierna), czytania i pisania
 • Możliwość oceny postawy wobec pracy (sumienności i motywacji osiągnięć) u młodzieży od 11 roku życia
 • Diagnoza nowych obszarów funkcjonalnych, takich jak funkcje wykonawcze

 

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu