KSIĄŻKI: Humanistyka

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Koniec

"Koniec" to ostatni, siódmy tom almanachu "Punkt po Punkcie". Stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej w listopadzie 2006 przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Nadbałtyckie Centrum Kultury. Jego wielogłosową strukturę tworzą studia, szkice i minieseje poświęcone pojęciu i tematowi Końca, rozpatrywanemu z punktu widzenia filozofii, teologii, historii literatury, sztuki i życia społecznego. Koniec życia, ...

60.90zł

 

Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny

Kolejna, po Katharsis, książka wybitnego lekarza profesora Andrzeja Szczeklika. Jak zwykle pełna erudycyjnych nawiązań do literatury, filozofii, historii i malarstwa. Profesor pokazuje czytelnikowi największe osiągnięcia medycyny, te historyczne i zupełnie najnowsze. Zastanawia się jednocześnie nad istotą pracy medyka, sednem tej dziedziny nauki oraz szuka w niej… duszy. „Kore to po grecku dziewczyna. A ...

45.68zł
$nbsp;

 

Ksiądz na manowcach

Ostatni zbiór esejów i artykułów ks. Józefa Tischnera wydany za jego życia. „Sam jestem zaskoczony ” – pisał autor – „przestrzenią, jaka się tu zarysowała: od spraw konkretnych, wydarzeń politycznych, aż po kwestie związane z największymi tajemnicami Boga”. W istocie bohaterami tej niezwykłej książki są m.in. papież Jan Paweł II i żydowski myśliciel Franz Rosenzweig, średniowieczny teolog ...

34.90zł

 

Księga złudzeń

To druga książka Emila Ciorana, rumuńsko-francuskiego pisarza i filozofa (1911–1995), napisana po rumuńsku i wydana w Bukareszcie (1936), dzieło 25-latka, który dwa lata wcześniej opublikował swój słynny debiut Na szczytach rozpaczy, a w 1937 roku dzieło nie mniej słynne ze względu na skandal, jaki wywołało, Święci i łzy (Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008 i 2017). W tym czasie autor był nauczycielem ...

44.00zł
$nbsp;

 

Kultura - Komunikacja - Podmiotowość. Szkice epistemologiczno-kulturoznawcze

Tom studiów poświęconych zagadnieniom epistemologicznym, względnie metodologicznym, związanym z badaniami nad kulturą. Wspólną cechą charakterystyczną jest łączenie teoretycznego namysłu nad kulturą - różnymi jej aspektami i właściwościami, z analizą rozmaitych idei i teorii należących do różnych dyscyplin humanistycznych. Refleksja nad kulturą splata się tu z analizą epistemologiczną owych ...

26.25zł

 

Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze.

Tom stanowi kontynuację wcześniejszego projektu, którego owocem była książka zatytułowana "Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej". W ramach proponowanego tomu prezentujemy interdyscyplinarne spojrzenie na analizę zagadnienia, jakim staje się hedonistyczne nastawienie, silnie według niektórych badaczy zaznaczające swój rys w kulturze naszych czasów.

34.65zł
$nbsp;

 

Kultura. Model antropologiczny.

Autor: Kuper Adam

Napisana z pasją i inteligencją, niniejsza książka przedstawia jeden z przełomowych okresów we współczesnej historii intelektualnej. Adam Kuper prezentuje argumenty przeciwko determinizmowi kulturowemu i twierdzi, że siły polityczne i ekonomiczne, instytucje społeczne oraz procesy biologiczne muszą uczestniczyć w pełnym wyjaśnieniu problemu, dlaczego ludzie myślą i zachowują się tak, a nie inaczej.Adam ...

31.50zł

 

Lapidarium VI

Ostatni, szósty tom Lapidariów Ryszarda Kapuścińskiego, to pasjonujący zapis przekształcania reporterskich spostrzeżeń w filozoficzną refleksję o świecie i człowieku.

"„Lapidarium” jest tekstem pisanym spontanicznie od przypadku do przypadku - jest to rodzaj pisania spontanicznego. „Lapidaria” stanowią taki odrębny nurt, nie powiązany innymi moimi książkami. Jest to rodzaj ...

21.00zł
$nbsp;

 

Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu

Dziwaczne wierzenia człowieka współczesnego, o których uczeni nie wspominają na ogół inaczej niż z pogardą i drwiną, stanowią wyjątkowe i nieocenione źródło, mówiące nam szczególnie wiele - paradoksalnie - nie o irracjonalności, charakterystycznej dla reprezentantów marginesu i szaleńców zrywających z kanonem oficjalnej wiedzy, ale o racjonalności wspólnej nam wszystkim, to znaczy o sposobie, w ...

50.40zł

Historia pamięci

Machina metafor

Douwe Draaisma (ur. 1953) jest holenderskim badaczem historii nauki, w szczególności psychologii. „Machina metafor", książka tłumaczona na wiele języków i znana w świecie, należy do jego głównych osiągnięć. W fascynujący sposób opowiada o podejmowanych w historii próbach zrozumienia natury pamięci. W obliczu tajemnicy, jaką do dziś stanowi pamięć, historia jej badania sprowadza się w pewnej ...

54.60zł
$nbsp;

 

Mała historia filozofii.

Książka omawia dzieje myśli filozoficznej od starożytności do dziś. Przedstawia filozofię jako wielość systemów, szkół, dzieł, a jednocześnie jako ustawiczny ruch myśli. Ilustracje i rozbudowane podpisy wprowadzające w kontekst dyskusji ukazują związki filozofii z kulturą, wyjaśniają trudne problemy i uatrakcyjniają tekst. Każdy rozdział kończy krótki przewodnik po lekturach.

46.10zł

 

Między kłamstwem a ironią

Cztery prezentowane tu teksty stały się częścią tej książeczki dlatego, że jestem do nich przywiązany i nie chciałem, by uległy rozproszeniu. W pewnym sensie wszystkie traktują o strategiach kłamstwa, przebrania, nadużywania języka i ironicznego odwrócenia tych nadużyć.

19.74zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu