KSIĄŻKI: Filozofia, religia, socjologia, inne nauki społeczne

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Za rodziną - z rodziną pod prąd
Książka ta dotyczy sytuacji rodziny w kontekście obecnego życia społecznego. Pokazuje, jak działania władz osłabiają rodzinę na płaszczyźnie ekonomicznej, pchając do kryzysu demograficznego. Prawodawstwo Europy ułatwia rozwody i aborcję, a utrudnia wychowanie. Państwo przejmuje tradycyjne funkcje rodziny. Poddaje ją nadzorowi biurokratycznemu. Rodzina jest jednak wspólnotą naturalną, która wyprzedza ...
29.90zł

Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku

Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego
Wyrażam uznanie Autorowi za podjęcie ważnego i doniosłego - z punktu widzenia społecznego - tematu badawczego. Opracowanie należy do nielicznych, które tak dogłębnie dokonują analizy problematyki ludyczności na gruncie polskim. Poszczególne rozdziały charakteryzują się przejrzystą konstrukcją, logicznością wywodów, trafnością określeń i głębią przemyśleń. Rozprawa z pogranicza ...
39.90zł
$nbsp;

 

Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce
Tęsknię za tobą, Przewodniku!Duchowy przywódca, mędrzec, doradca, ktoś, kto zawsze jest o jeden krok za nami, czasem zaś nad nami — i cicho, cierpliwie, lecz nie nachalnie szepce nam do ucha. Ktoś, kto zna odpowiedzi na podstawowe pytania i chce się nimi dzielić. Ciut lepszy, nieco mądrzejszy, a może tylko trochę bardziej wrażliwy, uważniejszy na świat, który nas otacza. Autorytet. Ofiara dzisiejszych ...
49.00zł

Jak pokonywać próby: przewodnik dla młodych mężczyzn

Zabijanie lwów. Szalona przygoda stawania się mężczyzną
Wyzwanie przed tobą jest wielkie:zaakceptuj szaloną przygodę stawania się mężczyzną!Niniejsza książka jest rezultatem cotygodniowych rozmów telefonicznych między Samem Eldredgem, młodym pisarzem po dwudziestce, a jego tatą i autorem bestsellerów - Johnem Eldredgem. Przyłącz się do rozmowy ojca i syna o poszukiwaniu piękna, o radzeniu sobie z pieniędzmi, o pobieraniu się, o pogoni za marzeniami, o ...
42.00zł
$nbsp;

 

Zabijemy was słowami. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie
Prowokacja kulturowa, nazywana niekiedy "semiologicznym dżudżitsu", jest subwersywną praktyką ¦ głównie wizualną ¦ usytuowaną pomiędzy polem aktywizmu społecznego a polem sztuki. W książce "Zabijemy was słowami"... autor opisuje działalność polskich prowokatorów kultury, w szczególności zaś przygląda się wymowie ideologicznej ich obrazów. Przedmiotem analiz są między innymi prace Twożywa, Trzeciej ...
41.00zł

 

Zabobon rozwodu + Osąd Doktora Johnsona
Wiele osób przytacza wiele sensownych argumentów na rzecz rozwodu jako swego rodzaju domowego wyzwolenia. Jednak w dyskusjach nad tą sprawą o wiele za dużo jest rozumowania od końca i na oślep. Ludzie tacy mówią, że chcą rozwodu, nie pytając się, czy chcą małżeństwa. Jednak aby się rozwieść, trzeba najpierw się ożenić, a dopóki nie weźmiemy pod uwagę natury tej pierwszej ceremonii, możemy równie ...
29.90zł
$nbsp;

 

Zabójcze tożsamości
Esej - napisany z pasją, nie stroniący od wątków autobiograficznych i subiektywizmu - dotyczy jednej z najważniejszych antynomii współczesnego świata, jaką jest zderzenie tradycyjnych wyznaczników tożsamości człowieka z nowym jej rozumieniem, określonym przez wartości liberalne z jednej strony, a procesy globalizacyjne - z drugiej.
19.95zł

 

Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej
Książka jest pierwszą monografią dzieciobójstwa w literaturze polskiej. Składa się z wybranych prac, które były wygłoszone podczas sesji naukowej pt. „Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Akademie Artes Liberales. Dzieciobójstwo jest w niej przedstawione jako zjawisko pojawiające od początków dziejów ...
36.00zł
$nbsp;

 

Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne
Książka jest opracowaniem, którego głównym celem jest określenie tendencji zmian dotyczących zawierania małżeństw i posiadania dzieci w Polsce.Autorka, przedstawiając nowy model formowania się i rozpadu małżeństw i idące z nimi w parze przeobrażenia w sferze zachowań prokreacyjnych, podejmuje próbę wskazania uwarunkowań zmian oraz wyjaśnienia ich przestrzennego zróżnicowania w naszym kraju.
37.80zł

Studium socjopedagogiczne

Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności

Publikacja koncentruje się na zachowaniach mimetycznych kobiet. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorkę było uchwycenie zacierającej się rzeczywistości wśród badanych kobiet. Dowodzi ona, że obecnie mass media mają ogromne znaczenie w kształtowaniu obrazu rzeczywistości, w tworzeniu ogólnie przyjętych norm i zasad. Szczególnie skutecznym medium jest telewizja ze względu na dynamiczne ...

39.90zł
$nbsp;

 

Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury
Książka Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury ukazuje: - istotę i strukturę rynku kultury przez pryzmat funkcji dóbr i usług kultury; - podstawowe zasady i przesłanki stosowania koncepcji marketingu w sferze kultury; - system informacji marketingowej (SIM), jego strukturę i znaczenie w zarządzaniu instytucjami kultury; - różne uwarunkowania (psychologiczne, społeczne i marketingowe) zachowań ...
42.00zł

 

Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej
Zachowania niepoprawne (tyt. oryg. Misbehaving) Richarda H. Thalera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2017, zostały uznane za książkę roku przez najbardziej prestiżowe czasopisma branżowe, takie jak „Forbes”, „Economist”, „Financial Times”. Autor w błyskotliwej, przystępnej formie opisuje w niej swoje wieloletnie zmagania o realizację wizji wzbogaconej teorii ekonomicznej i tworzenie ...
49.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu