KSIĄŻKI: Praca socjalna, pomoc społeczna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża

Spis treściWstępRozdział IWsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania pomocowego1.1. Od ewolucji działań dobroczynnych do współczesnej pomocy społecznej1.2. Pomoc - opieka - wsparcie jako filar działań pomocowych1.2.1. Pojęcie pomocy1.2.2. Pojęcie opieki1.2.3. Koncepcja wsparcia społecznego1.3. Modele wsparcia społecznego

Rozdział IISpołeczna kwestia ludzi starszych2.1. Zjawisko ...

58.00zł
$nbsp;

 

Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 1. Koncepcje - Dyskursy - Inspiracje

Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją ...

34.00zł

Rozmawiają Błażej Strzelczyk i Piotr Żyłka

Sposób na cholernie szczęśliwe życie

Niepokorna zakonnica w rozmowie szczerej do bólu.O siostrze Małgorzacie Chmielewskiej mówi się, że to zadziorna kobieta z charakterem. Już w wieku 10 lat została "ekskomunikowana" - z lekcji religii, bo zadawała za dużo pytań.Mieszka z biedakami, wychowuje niepełnosprawnego syna, codziennie mierzy się z prawdziwymi dramatami. Mawia, że na miłość nie da się zrobić biznesplanu, że miłość powinna być ...

39.90zł
$nbsp;

 

Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań

Tom dotyczy zagadnień, które w wyrazisty i wielowymiarowy sposób odzwierciedlają kluczowe wyzwania, problemy i możliwości wpisane w indywidualne doświadczenia ludzi oraz społeczną praktykę: to starość i starzenie się. Podejmowane są między innymi kwestie wpływu kultury konsumpcyjnej, stygmatyzacji i stereotypizacji starości na konstruowanie społecznego obrazu ciała osób starszych, wielość form ...

39.90zł

 

Stowarzyszanie się "wykluczonych". Przykład bezdomności

Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne, prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy W swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację, która miała temu sprzyjać. Efektem badania stała się rekonstrukcja procesu ich stowarzyszania się, w który wpisane są mechanizmy stygmatyzacji ujawniające się na styku światów osób bez domu oraz ...

39.90zł
$nbsp;

 

Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: brak danych

"Aktualny system opieki społecznej w Polsce i formalne instytucje wychowawcze nie są przygotowane na rozwiązywanie problemów specyficznej kategorii osób marginalizowanych, jakimi są dzieci i młodzież ulicy. Duże nadzieje wiąże się z pojawieniem się spontanicznych inicjatyw, wzorowanych na popularnych w zachodnich aglomeracjach metodach pracy, określanych jako street-working. Inicjatywę wydawniczą, ...

32.97zł

 

Troska

Troska to pojęcie zróżnicowane i stale się rozwijające. Choć uchodzi za naturalną część życia, podlega wpływom filozofii, ideologii, politycznych i ekonomicznych sporów. Książka Judith Phillips jest przystępnym wprowadzeniem do tych zagadnień, kreśląc mapę dyskusji, które narosły wokół teorii i praktyki troski. Swój wyraz znajdują tu kluczowe aspekty tego pojęcia, takie jak granice troski, jej ...

41.90zł
$nbsp;

 

Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych. Historia Pewnej innowacji.

W kształceniu pracowników socjalnych problemowe podejście doskonale się sprawdza – korzystanie z doświadczeń, współpraca i wymiana poglądów, zintegrowanie teorii i praktyki, szansa stałego rozwoju są gwarancją wysokiego poziomu osiąganego przez korzystające z tej metody osoby. Książka dostarcza czytelnikowi szczegółowej wiedzy o metodzie problemowej – jej elementach, ...

2.10zł

 

Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa

Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z trudem utrzymuje się na powierzchni”. Podobnie oceniają te polityki pracujący biedni, z tym że dla nich korzystanie z pomocy społecznej jest trudniejsze z powodu instytucjonalnej bezwładności agend ...

37.80zł
$nbsp;

 

Uzależnieni i bezrobotni. Etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi

W książce poruszane są następujące tematy:1. Uzależnieni i bezrobotni. Etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi.2. Praca socjalna we współczesnej kulturze i cywilizacji a zjawisko konsumpcjonizmu.3. Podstawowe uwarunkowania Zespołu Zakupów Nieplanowanych w wymiarze problemów etyczno-zawodowych pracy socjalnej.4. Merchandising, media a Zespół Zakupów ...

15.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu