KSIĄŻKI: Tożsamość

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą
Dwudziestowieczna humanistyka rozwinęła funkcjonujące do dziś przekonanie o życiu ludzkim jako opowieści. Szereg psychologów, pedagogów czy filozofów podmiotu dowodziło i dowodzi, iż warunkiem koniecznym psychicznego komfortu oraz podstawą ukonstytuowania się jednostki jako podmiotu moralnego jest umiejętność narracyjnego uporządkowania swojego życia. Niniejsza książka jest próbą konstruktywnej krytyki ...
42.00zł

 

Refleksje nad sensem i celem życia
„To wiara religijna daje nam akceptację życia. Można wierzyć, że jest jakiś sens w świecie i jego dziejach, i w naszych dziejach prywatnych – na przekór różnym przeciwnościom życia, przeciw okropności historii. […] Religia jest nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna do tego, żebyśmy owo poczucie sensu mieli”.Leszek Kołakowski w rozmowie z ks. Adamem Bonieckim„Tygodnik Powszechny” 2007, nr ...
36.75zł
$nbsp;

 

Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów
Jak można rozumieć związki mediów, kultury popularnej i (homo)seksualności? Jaki wpływ na seksualne projekty tożsamościowe mają procesy digitalizacji i konwergencji mediów? W jaki sposób jako użytkownicy mediów konfrontujemy się z politykami tożsamości? Autorzy znakomitej części prac zmagających się z tak postawionymi pytaniami, udzielają zwykle podobnych odpowiedzi: że seks zawsze się sprzedaje, że ...
48.00zł

 

Siła tożsamości

Analiza znaczenia tożsamości kulturowych, religijnych i narodowych dla społecznej samoidentyfikacji jednostek, w tym fenomen fundamentalizmu religijnegoNowe ruchy społeczneKryzys państwa narodowego i trudności, jakie napotyka współczesna demokracja

red. nauk. Mirosława Marody

62.90zł
$nbsp;

 

Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność

Czym jest niepełnosprawność? Jak jest rozumiana i postrzegana? Jakie znaczenia ją definiują i jakie wartości są z nimi związane? Co oznacza bycie niepełnosprawnym? Kto może zabierać głos na temat niepełnosprawności, kiedy i w jakim kontekście? Kto/co decyduje o tym, jakie treści/znaczenia/definicje stanowią odpowiedzi na te pytania? Kto/co decyduje o tym, jaka wiedza na temat niepełnosprawności jest ...

34.90zł

 

Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce
Książka jest wynikiem spotkania studentów i imigrantów. Powstała na podstawie przeprowadzonych trzydziestu wywiadów. Spotkanie to pozwoliło zrozumieć przeżycia imigrantów w Polsce w inny, niż teoretyczny i abstrakcyjny sposób. Książka ma dwie części: sesje o imigrantach, które są wynikiem przemyśleń autorów i wywiady z imigrantami. Można ją czytać dwojako: zacząć od części drugiej, od wywiadów - ...
10.50zł
$nbsp;

Krytyczne studium nad tożsamością rodzajową polskiej młodzieży

Topografie dyskursów płci
Autorowi udało się skutecznie podważyć dyskurs, w którym osadzonych jest wiele studiów na temat młodzieży. Jego badania wskazują, jak dużo miejsca w świadomościowych konstruktach młodych ludzi zajmują nierozwiązane konflikty, lęk przed odrzuceniem, lęk przed innością, strach przed przekroczeniem granic. Z badań tych wyłania się dyskurs młodzieży zalęknionej, której tożsamość jest dyscyplinowana ...
33.60zł

Socjologiczne studium przypadków

Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim

Pytanie o tożsamość pojawia się wtedy, gdy podważona zostanie oczywistość własnego świata, gdy trzeba dokonywać wyborów. Dlatego właśnie pytanie o tożsamość - jak widzimy samego siebie, z kim się utożsamiamy, kto jest dla nas wzorem, a co wartością - nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. W publikacji zagadnienie tożsamości - zarówno w wymiarze psychologicznym (psychoanalitycznym), jak i ...

44.10zł
$nbsp;

 

Tożsamości zbiorowe
Pierwsza na polskim rynku systematyczna analiza problemów związanych z tożsamością. Autor szeroko omawia proces kształtowania się tożsamości etnicznej i narodowej w kontekście procesów globalizacji oraz modernizacji. Zwraca uwagę na problem polskiej tożsamości wobec jednoczącej się Europy. Książka omawia zagadnienia ważne zarówno dla socjologów, jak i dziennikarzy, politologów, antropologów oraz ...
41.90zł

 

Tożsamościowe uwarunkowania posługiwania się stereotypami
..Autorka postawiła pytania o osobowościowe (tożsamościowe) determinanty mniejszej lub większej gotowości do posługiwania się stereotypami. Jest to nader istotne pytanie wobec dość powszechnego przekonania (przyjmowanego także jako założenie w naukach społecznych), że stereotypy i związane z nimi uprzedzenia wobec rozmaitych kategorii ludzi są nieuchronne".(Z recenzji prof. Marii Jarymowicz)
15.75zł
$nbsp;

 

Tożsamość a wirtualność

Książkę wyróżnia umiejętne wykorzystanie znajomości klasycznej filozofii i jej narzędzi do analizy nadzwyczaj skomplikowanego zjawiska, rodzącego i kształtującego się na naszych oczach, odgrywającego istotną rolę w życiu współczesnego człowieka, którego konsekwencji dziś jeszcze nie można przewidzieć. Tym bardziej więc cenne i poniekąd unikatowe są zaprezentowane w omawianej książce badania nad ...

39.90zł

 

Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej
Książka Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej jest zbiorem prac, które wyrażają różnorodność podejść i poglądów (Autorzy reprezentują różne dziedziny nauki). Redaktorom udało się jednak nadać całości szczególny sens. Podjęto w książce tematy kliniczne - od teorii umysłu u dzieci z autyzmem poprzez schizofrenię do otępienia starczego oraz teoretyczne - od neuropsychologii ...
40.95zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu