KSIĄŻKI: Wartości

Wyświetl:
Sortuj według:

O mediach i etyce dziennikarskiej

Na rynku wartości

Książka Jerzego Jastrzębskiego zainteresuje nie tylko aktualnych i przyszłych dziennikarzy, ale również - należy mieć nadzieję - liczne rzesze czytelników współczesnej prasy i różne kategorie „konsumentów" mediów wszelakich, a elektronicznych przede wszystkim. Autor z ogromną kompetencją i dużą swadą mówi o kwestiach od lat go pasjonujących; różnych aspektach pracy tych dziennikarzy, którzy w ...

26.25zł

 

Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnej. Analiza etnograficzna.
Książka podejmuje aktualną z pedagogicznego punktu widzenia tematykę odnoszącą się do reguł rządzących rzeczywistością szkoły rozumianej nie tylko jako środowisko wychowawcze, ale i system społeczno-kulturowy. Celem pracy było ustalenie wpływu interakcji i wartości w ich obrębie zawartych na kształtowanie się samoświadomości uczniów liceum, procesu nabywania wyobrażeń o świecie społecznym i ...
15.75zł
$nbsp;

W poszukiwaniu punktu odniesienia

O autorytecie

Program VII Dni Tischnerowskich, które odbyły się w maju 2007 roku, obejmował m.in. wygłoszony przez prof. Rocco Buttiglione wykład z cyklu Colloquia Tischneriana (Osobowy charakter prawdy) oraz Laboratorium Filozoficzne Młodych (Kryzys autorytetu?) zorganizowane przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Opublikowane w niniejszej książce teksty wzbogacono o zbiór artykułów poświęconych zagadnieniu ...

31.50zł

 

O wartościach czyli Rady nie od parady III
Moi drodzy!To wartości wpływ największy na uczynki nasze mają,są powodem naszych działań i wszystkiemu sens nadają.A więc dbajmy o wartości i pilnujmy należycie,byśmy zawsze w zgodzie z nimi budowali nasze życie.Małgorzata Strzałkowska
26.90zł
$nbsp;

 

O wartościach w sztuce leczenia

Książka zawiera filozoficzne refleksje odnoszące się do zagadnień wartości etycznych, moralno-osobowych i częściowo estetycznych w sztuce leczenia. Uświadamiają konieczność odwołania się tejże sztuki do aksjologicznej struktury rzeczywistości oraz wprowadzania jej do praktycznego scenariusza. Przedstawione wnioski stanowią zachętę do dalszych dociekań, a nawet proponują nowe, interdyscyplinarne ...

19.95zł

 

Odłóż tę książkę i zrób coś dobrego. S. Małgorzata Chmielewska

Idź i zrób!

Nie znajdziesz tu gładkich słów i okrągłych zdań, które niczego w tobie nie zmienią. Siostra Małgorzata Chmielewska wprost i bez patosu mówi o miłosierdziu w praktyce i prawdziwym życiu chrześcijańskim:› pieniądze, które trzymasz na koncie, nie należą tylko do ciebie, więc podziel się nimi› jeśli na serio szukasz Boga, zadbaj o Jego ludzi, niezależnie od tego, kim są i jak ...

29.90zł
$nbsp;

Ludzkie transformacje

Odrodzenie człowieczeństwa

Drugi tom omawiający fenomen człowieczeństwa z perspektywy interdyscyplinarnej podejmuje głównie tematy związane z przemianą osobowości w procesie wychowania, uwarunkowaniami stawianymi przez społeczeństwo informatyczne, rolą humanistycznego systemu wartości i dialogu płci.

 

 

56.70zł

 

Ogrom zła i odrobina dobra. Cztery lektury biblijne

Tematem zebranych w tej książce esejów są zasadnicze dla kultury europejskiej mity wywodzące się z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Przybylski interpretuje zapis spotkania Jezusa z uczniami w Emaus, z ksiąg Koheleta i Hioba wydobywa przeciwstawne przesłania mądrości i dwie wizje Boga, Księga Estery pozwala mu opowiedzieć o doświadczaniu tożsamości, nieoczekiwane światło rzuca też autor na mit Królestwa ...

36.23zł
$nbsp;

Opowieść o odkrywaniu siebie

Pancernik Aleksander

Każda historia z serii "Wartości" ukazuje różne aspekty zachowania ludzi: wielkoduszność, życzliwość, altruizm, szacunek, uprzejmość, cierpliwość, uczciwość, odwagę kreatywność i inne. Opowieści te badają charaktery ludzi, choć obdarzają nimi postaci zwierząt, a z każdej z opowiedzianych historii wyłania się jakiś morał.

15.65zł

 

Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm. Perspektywa makropsychologiczna

Patriotyzm. Etnocentryzm. Nacjonalizm. Te trzy pojęcia wyznaczają w naukach społecznych kierunki refleksji teoretycznej i badań w dziedzinie szeroko rozumianych postaw narodowych. Ich wspólnym mianownikiem jest świadomość przynależności do określonej grupy narodowej i wynikające z tego poczucie grupowej identyfikacji.

Przynależność do grup etnicznych i narodowych, wraz z rozległym spektrum zjawisk ...

49.00zł
$nbsp;

 

Pokochać życie i jego niespodzianki

Autor przez pryzmat własnych doświadczeń pisze o wszystkim, co warto docenić w każdym kolejnym dniu, który dano nam przeżyć.

14.60zł

 

Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Niniejszą rozprawę można czytać na trzech poziomach. Po pierwsze, jest to praca o współczesnym polskim społeczeństwie dotycząca przemian norm i wartości. Jej celem jest próba demaskowania oraz interpretacji niespójności czy wręcz sprzeczności [...] związanych z współwystępowaniem zróżnicowanych tendencji społeczno-kulturowych, które w terminologii R. Ingleharta określić można mianem ...

31.50zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu