KSIĄŻKI: Alkoholizm, DDA

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Pozytywne picie. Kontroluj alkohol zanim on zacznie kontrolować ciebie

Autor: Laye Kevin

Czy czujesz czasami, że tracisz kontrolę nad swoim życiem i wyborami, jakie podejmujesz? Dostrzegasz, że jest Ci coraz trudniej zrezygnować z rzeczy, które niekoniecznie są dla Ciebie dobre? A może nie wyobrażasz już sobie wieczora bez rozluźniającego drinka? Życie jest zbyt krótkie, by pozwalać używkom na odbieranie nam kontroli nad nim. Poznaj unikalny system odzyskiwania władzy nad swoimi wyborami ...
34.30zł

 

Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji
W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi ogólne trudności w regulacji emocji. Kluczowym czynnikiem ryzyka picia problemowego – w przypadku osób z trudnościami w regulacji emocji – jest zbiór specyficznych przekonań na temat skuteczności ...
42.00zł
$nbsp;

 

Profilaktyka oraz regulacje prawne dotyczące problemów alkoholowych w miejscu pracy

Miejsce pracy jest środowiskiem, w którym oczekuje się bezwzględnej trzeźwości osób zatrudnionych, a pracodawca został ustawowo zobligowany do niedopuszczenia do wykonywania pracy osób pozostających pod wpływem alkoholu. Poradnik dla pracodawców prezentujący możliwości lepszego radzenia sobie w sytuacji występowania problemów alkoholowych pracowników oraz przedstawiający prawne regulacje w zakresie ...

10.40zł

 

Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczyciela.
Broszura polecana szczególnie nauczycielom i pedagogom, jako cenna pomoc w organizowaniu działań profilaktycznych w szkole. Specjaliści znajdą w niej odpowiedzi na nurtujące pytania: jakie jest miejsce profilaktyki problemów alkoholowych w programie wychowawczym szkoły, jakie działania może podjąć wychowawca, jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w klasie, o czym warto pamiętać, planując godzinę wychowawczą ...
3.40zł
$nbsp;

 

Program profilaktyczny Szlaban. Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim
Program przeznaczony dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którym zależy na prawidłowym rozwoju i kształtowaniu bezpiecznego środowiska dla dorastającej młodzieży. Dotyka bardzo ważnego problemu - jak radzić sobie z brakiem wpływu na kształtowanie wzorców zachowań indywidualnych i społecznych wśród dorastającej młodzieży i w jaki sposób oddziaływać na postawy osób dorosłych. Pokazuje, ...
3.50zł

 

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji

Podręcznik rekomendowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce!

Przewodnik stawia sobie za cel przekonanie profesjonalistów podstawowej opieki zdrowotnej, jak istotne dla zdrowia całej populacji jest zagadnienie wczesnego rozpoznawania pacjentów pijących ryzykownie i szkodliwie. Ogromnie ważne jest podejmowanie wobec nich "krótkiej interwencji", tj. udzielenie im porady skłaniającej do zmniejszenia ...

32.45zł
$nbsp;

 

Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol

Autor: Carr Allen

Allen Carr wykorzystując tę samą rewolucyjną metodę - EASYWAY - tym razem zajmuje się problemem nadużywania alkoholu. Jak nikt inny dotąd wyjaśnia szczegółowo, dlaczego ludzie piją i jak można się wydostać z tego, co nazywa alkoholową pułapką. Krok po kroku, jasno i przystępnie, z żelazną logiką, rozwiewa wszelkie nagromadzone wokół tematu mity, które każą nam wierzyć, że alkohol jest ...

29.90zł

 

Rak duszy. O alkoholizmie

Książka podsumowuje wieloletnie doświadczenia autorki (jako psycholog zajmuje się leczeniem uzależnień), dedykując czytelnikom: opowieść o własnej drodze do zawodu terapeuty uzależnień; wiedzę o tym, czym jest uzależnienie; poradę, jak z nim walczyć przy pomocy ruchu AA i jak żyć z uzależnionym; wiarę w to, że można nauczyć się z powodzeniem kierować własnym życiem i osiągać zamierzone cele. A ...

34.90zł
$nbsp;

 

Rehab (problematyka alkoholizmu)
"Myślałem do dzisiaj, że moje życie to praca przerywana okresami pijaństwa. A przecież mogę widzieć swoje życie jako pijaństwo czasem przerywane okresami pracy", napisał autor. Rehab to przesłanie, świadectwo dla wszystkich, którzy borykają się z alkoholizmem, a także dla tych, którzy starają się tę chorobę zrozumieć. To książka o problemach czekających osobę, która chce przestać pić, o ...
29.00zł

 

Rehabilitacja
Ostatnia część autobiograficznej i autoterapeutycznej opowieści z tomów Rehab i Litacja.
35.00zł
$nbsp;

 

Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu

Recenzowana książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym (...). Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcone współuzależnieniu i DDA. Rozważania autora konfrontują rozpowszechnione i często stosowane do celów edukacyjnych charakterystyki tych zjawisk z wynikami badań ...

40.00zł

 

Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania

Książka jest pracą zbiorową. W rozdziale wprowadzającym przedstawiono wybrane modele systemów rodzinnych, ze szczególnym ...

60.53zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu