KSIĄŻKI: Psychologia

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Zarządzanie środowiskowe
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z roli środowiska w naszym życiu i działalności gospodarczej. O wizerunku organizacji i jej pozycji rynkowej decyduje m.in. sposób, w jaki nadzoruje ona oddziaływanie na środowisko. Zarządzanie środowiskowe jest wyrazem podejścia mającego na celu minimalizowanie negatywnego wpływu, jaki wywierają organizacje na środowisko przyrodnicze i społeczeństwo. Skuteczność tego ...
43.05zł

Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie talentami

Koniec XX i początek XXI wieku to złota era zarządzania zasobami ludzkimi - najcenniejszymi zasobami organizacji. Intensywne nasilenie zainteresowania zzl przejawia się licznymi publikacjami czy to natury teoretycznej, czy też praktycznej.Wśród nowych obszarów, stosunkowo niedawno odkrytych, jest zarządzanie najlepszymi, wyjątkowo utalentowanymi pracownikami - określanymi w tym opracowaniu mianem talentów.W ...

49.90zł
$nbsp;

 

Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi
Niniejsza książka jest doskonałym źródłem nowoczesnych metod zarządzania talentami i planowania ścieżek karier wspomagających efektywne funkcjonowanie całej organizacji. 41 specjalistycznych narzędzi, które zostały tu przedstawione, umożliwia skuteczne:zidentyfikowanie talentów, których organizacja potrzebuje lub którymi już dysponuje,pozyskiwanie talentów z zewnątrz,zaplanowanie rozwoju pracowników ...
159.00zł

Koncepcje, strategie, praktyka

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie
Książka zawiera niezbędne, kompleksowo ujęte informacje dotyczące zarządzania talentami (ZT) - nowej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanej na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników, decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności firmy. Wyróżnikiem jest odniesienie do najnowszych tendencji w obszarze zarządzania oraz odwołanie do ...
49.90zł
$nbsp;

Strategie i przywództwo w biznesie

Zarządzanie usługami
W świecie przemysłu i biznesu wdrażanie nowych idei i pomysłów stanowi wyjątkowe wyzwanie. Wytworzenie „produktu niematerialnego” oraz świadczenie usług nie jest łatwym zadaniem. W swojej książce R. Normann w kompleksowy sposób omawia ważne kwestie związane z zarządzaniem organizacjami z sektora usług oraz użytku publicznego. Autor zwraca uwagę na potrzebę stosowania sprawnego systemu zarządzania ...
69.90zł
$nbsp;

 

Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym.Biblioteka Menedżera.

Autor: Sadler P.

Książka ta została napisana dla menedżerów, szczególnie dla tych, którzy spotykają się w swojej pracy z gwałtownymi i radykalnymi przemianami obejmującymi rynki, technologie czy środowiska konkurencji. Ma spełnić dwa cele, które wzajemnie się warunkują. Po pierwsze - ma pomóc menedżerom, którzy z wykształcenia nie są ekonomistami czy socjologami, w zrozumieniu istoty oraz następstw ogromnych zmian, ...
16.43zł

 

Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych.
Druga część polskiego bestsellera Zarządzanie. Teoria i praktyka. Nowoczesny podręcznik do zarządzania dla wszystkich, którzy chcą być „menedżerami jutra", przygotowanymi do podejmowania współczesnych wyzwań związanych ze zmiennością otoczenia, globalizacją, zarządzaniem wiedzą, budowaniem potencjału społecznego, zarządzaniem międzykulturowym. Książka: *przygotowana specjalnie dla polskiego ...
49.00zł
$nbsp;

Jakość, Twórczość, Kultura

Zarządzanie w XXI wieku
We współczesnych naukach o zarządzaniu na świecie istnieje wiele interesujących nowych szkół i perspektyw badawczych, które dotąd pozostają w Polsce niemal całkowicie nieznane. Ostatnimi czasy niektóre spośród tych szkół zaczynają być przedstawiane polskiemu Czytelnikowi, w szczególności dotyczy to kierunków związanych z zarządzaniem wiedzą i negocjacjami. To zainteresowanie wiedzą i nowoczesnym ...
57.75zł

Pomiar i strategie

Zarządzanie wartością klienta

Książka prezentuje w sposób kompleksowy koncepcję zarządzania wartością klienta. Jest to nowoczesne podejście do marketingu polegające na traktowaniu klientów jako głównego aktywu firmy, którego wartość jest w procesie zarządczym mierzona i maksymalizowana. Rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi bowiem determinantę wzrostu zysku firmy oraz jej wartości. Problematyka zarządzania ...

83.90zł
$nbsp;

 

Zarządzanie wartością klienta

Autor: Kumar V.

Aby osiągnąć i utrzymać zyskowność w długim okresie firmy muszą określić i wdrożyć właściwe strategie marketingowe oraz dokonać ich oceny według właściwych kryteriów. Dostępnych jest tu wiele wskaźników, wśród których jeden jest kluczowy: wartość życiowa klienta (Customer Lifetime Value, CLV), definiowany jako wartość zaktualizowana netto przyszłych zysków z każdego klienta. Autor publikacji, ...
79.00zł

 

Zarządzanie wiedzą
Autor zajmuje się w książce rolą relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie, w tym:- organizowaniem pracy ludzi, aby współdziałając ze sobą, efektywnie wykorzystywali posiadaną wiedzę- funkcjami pełnionymi przez ekspertów do zarządzania zasobami ludzkimi, a zwłaszcza ich funkcją pomnażania wiedzy- wskazywaniem, że dział ds. zasobów ludzkich musi dokładnie zająć się zarządzaniem wiedzą od strony ...
58.30zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu