KSIĄŻKI: Psychologia

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce

W książce przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami biznesowymi i administracyjnymi. Omówiono kierunki i tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu, instrumenty wspomagające zarządzanie i podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich i etyki w biznesie, zarządzanie jakością oraz ...

49.00zł
$nbsp;

 

Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie

Celem książki jest prezentacja szerokiego ujęcia procesu zarządzania personelem nauczycielskim oraz identyfikacja i ocena działań związanych z realizacją tego procesu w szkołach publicznych. W opracowaniu zaproponowano ponadto rozwiązania mające na celu poprawę stanu wynikającego z przeprowadzonych badań w kontekście wzrostu wiedzy organizacyjnej szkoły. Postulowane działania rozpatrzono w kontekście ...

51.45zł

 

Zarządzanie personelem w małej firmie

Omówione zagadnienia: rekrutacja i selekcja, rozwój i doskonalenie pracowników, teorie motywacji a praktyka zarządzania, kształtowanie systemów wynagrodzeń, postępowanie przy zwalnianiu zatrudnionych.

61.95zł
$nbsp;

 

Zarządzanie personelem.

Książka ułatwi ci rozwiązanie wielu problemów. Znajdziesz w niej nowe pomysły, propzycje rozwiązań, praktyczne wskazówki. Będą one przydatne tylko wówczas, gdy uwierzysz, że pracownicy są najcenniejszym zasobem twojej firmy.

20.48zł

Poradnik nowoczesnego dyrektora

Zarządzanie placówką oświatową

Wskazówki dla dyrektorów, jak realizować zadania związane z prowadzeniem placówki oświatowej, a także test "Jakim jesteś dyrektorem" - quiz o stylach zarządzania.

Omówione zostały kwestie związane z organizacją pracy szkoły, wychowaniem i bezpieczeństwem oraz współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym.Autorzy, odwołując się do przepisów prawa, w systematyczny i ...

72.45zł
$nbsp;

 

Zarządzanie poprzez misje

Książka przedstawia propozycję nowego sposobu rozumienia procesu zarządzania. Zaprezentowana w niej koncepcja zarządzania poprzez misje jest kompleksową metodą wdrażania misji organizacji na wszystkich szczeblach jej struktury organizacyjnej. Ta nowa filozofia leży u podstaw rewolucyjnego modelu przywództwa, w którym wykorzystuje się nowatorskie narzędzia zarządzania, takie jak misje cząstkowe, karty ...

51.45zł
$nbsp;

 

Zarządzanie pracownikami wiedzy

Pracownicy wiedzy to między innymi planiści, menedżerowie i informatycy, którzy tworzą i unowocześniają oferowane przez przedsiębiorstwo produkty i usługi. Ich pomysły, umiejętności i doświadczenie często decydują o sukcesie firmy. Mają oni większe znaczenie dla swoich pracodawców i są lepiej opłacani niż inne grupy pracowników.

Z tej książki dowiesz się:

- jak sprawdzić, która ...

71.40zł

 

Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach

Przedstawiona monografia jest ważnym, potrzebnym i bardzo aktualnym wydawnictwem. Książka przedstawia problematykę zarządzania procesowego w organizacji wobec globalizującej się gospodarki w sposób kompetentny, spójny, syntetyczny i jednocześnie komunikatywny.Układ książki jest zwarty, logiczny oraz zrozumiały. Dzięki temu jest godna polecenia. Bezsprzecznymi walorami przedstawionej monografii jest ...

60.00zł
$nbsp;

 

Zarządzanie profesjonalistami

W książce zaprezentowano koncepcję zarządzania pracownikami wiedzy, czyli wysokiej klasy fachowcami, charakteryzującymi się m.in.: - wysokimi kompetencjami, - efektywnością działania, - rzetelnością, - uczciwością, - chęcią ciągłego rozwoju, - elastycznością działania, samodzielnością, - kreatywnością, - łatwością adaptacji do zmian. Według tej koncepcji dla każdej kategorii ...

46.20zł

 

Zarządzanie projektami

W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, a także funkcjonalne, instytucjonalne i personalne problemy oraz zaproponowano ich rozwiązania. Dużym walorem opracowania jest zastosowanie omawianych metod w praktyce na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego.

56.70zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu