KSIĄŻKI: Psychologia

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Zachowania konsumenta

Analiza zachowań konsumenckich stanowi dziedzinę podlegającą ciągłym zmianom. Przyzwyczajenia i gusta klientów zmieniają się jak w kalejdoskopie. Książka skupia uwagę na najnowszych opracowaniach związanych z tym zagadnieniem i na ostatnich osiągnięciach marketingu jako nauki. Podkreśla rolę wyjaśnień behawioralnych, znaczenie zwyczajów i modelowania schematów rynkowych oraz zmian zachodzących na ...

72.45zł

 

Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?

Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy zachowania szkodliwe są wynikiem oddziaływań czynników środowiska pracy, czy też względnie trwałych dyspozycji psychicznych? Autor książki od dawna poszukuje odpowiedzi na te i podobne pytania. Swoje przemyślenia, obserwacje, a także wyniki badań zawarł w niniejszej monografii.

Książka podejmuje ...

44.10zł
$nbsp;

 

Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne

Książka jest opracowaniem, którego głównym celem jest określenie tendencji zmian dotyczących zawierania małżeństw i posiadania dzieci w Polsce.Autorka, przedstawiając nowy model formowania się i rozpadu małżeństw i idące z nimi w parze przeobrażenia w sferze zachowań prokreacyjnych, podejmuje próbę wskazania uwarunkowań zmian oraz wyjaśnienia ich przestrzennego zróżnicowania w naszym kraju.

37.80zł

Studium socjopedagogiczne

Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności

Publikacja koncentruje się na zachowaniach mimetycznych kobiet. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorkę było uchwycenie zacierającej się rzeczywistości wśród badanych kobiet. Dowodzi ona, że obecnie mass media mają ogromne znaczenie w kształtowaniu obrazu rzeczywistości, w tworzeniu ogólnie przyjętych norm i zasad. Szczególnie skutecznym medium jest telewizja ze względu na dynamiczne ...

39.90zł
$nbsp;

 

Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe.

Celem książki jest przedstawienie rynkowych zachowań konsumentów oraz sposobów wykorzystania tej wiedzy w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Omówiono czynniki kształtujące postępowanie nabywcy w podstawowych obszarach działań marketingowych. Podstawowym warunkiem sukcesu jest kształtowanie jak najlepszych relacji przedsiębiorstwa z klientem. Przedstawiono czynniki i instrumenty wpływające na te relacje.

40.53zł

 

Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury

Książka Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury ukazuje:

- istotę i strukturę rynku kultury przez pryzmat funkcji dóbr i usług kultury;

- podstawowe zasady i przesłanki stosowania koncepcji marketingu w sferze kultury;

- system informacji marketingowej (SIM), jego strukturę i znaczenie w zarządzaniu instytucjami kultury;

- różne uwarunkowania (psychologiczne, ...

42.00zł
$nbsp;

 

Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej

Zachowania niepoprawne (tyt. oryg. Misbehaving) Richarda H. Thalera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2017, zostały uznane za książkę roku przez najbardziej prestiżowe czasopisma branżowe, takie jak „Forbes”, „Economist”, „Financial Times”. Autor w błyskotliwej, przystępnej formie opisuje w niej swoje wieloletnie zmagania o realizację wizji wzbogaconej teorii ekonomicznej i tworzenie ...

49.00zł
$nbsp;

 

Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania

Książka przedstawia, jak skutecznie porozumiewać się, zwiększać satysfakcję z pracy, efektywnie włączyć się w wykonywanie celu grupowego i unikać błędnej interpretacji otaczającego środowiska czyli jak zostać doskonałym liderem, menedżerem lub pracownikiem.Pozycja prezentuje następujące zagadnienia:zachowania organizacyjne,czynniki wpływające na osobowość i jej wpływ na człowieka w środowisku ...

39.90zł

 

Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników

W monografii zaprezentowano dociekania naukowe skupione wokół uwarunkowań zachowań pracowników w różnorodnych organizacjach. Dotyczą one zależności między zmiennymi organizacyjnymi i społeczno-demograficznymi a zachowaniami pracowników. W poszczególnych rozdziałach zawarto opis prognozowanych kierunków zmian organizacyjnych i ich konsekwencji dla zatrudnionych osób. Ponadto udzielono odpowiedzi na wiele ...

43.00zł
$nbsp;

 

Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki

Autorzy rozpoczynają swoje analizy od problematyki psychologicznej dotyczącej jednostki w organizacji. Podejmują ważne zagadnienia związane z osobowością człowieka, sferą jego emocji i motywacji. Ciekawie prezentują zagadnienia związane z procesem podejmowania decyzji. Następnie - głównie w oparciu o wiedzę socjologiczną i dorobek psychologii społecznej - rozważają determinanty zachowań w grupie ...

60.90zł

 

Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian

W monografii wskazano wpływ zmienności różnych elementów organizacji na zachowania ludzi. Zwrócono uwagę na aspekty relacji władzy, funkcjonalnych i kooperacji. Poddano je wielowymiarowej analizie z perspektywy aktualnych trendów występujących w naukach o zarządzaniu. Ponadto udzielono odpowiedzi na szereg istotnych pytań, które mogą stanowić inspirację do dalszych poszukiwań naukowych. Publikacja ...

39.90zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu