KSIĄŻKI: Psychologia

Wyświetl:
Sortuj według:

Teoria i praktyka

Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Adresatem publikacji są czynni zawodowo nauczyciele wczesnej edukacji oraz adepci tego zawodu. Książka ma charakter teoretyczno-metodyczny.

Poruszane zagadnienia:- wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki zdolności,- możliwości wspierania rozwoju zdolności,- propozycje rozwiązań praktycznych.Autorzy zwracają uwagę na prawo wszystkich dzieci do rozwoju potencjału intelektualnego i zdolności, niezależnie ...

9.45zł

 

Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej. Karty diagnozy + książka
Publikacja obejmuje problematykę badań i oddziaływań gerontologopedycznych dotyczących wspierania sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów starzejących się fizjologicznie lub też z niewielką deterioryzacją poznawczą.Książka zamieszczona w teczce wraz z kartami diagnozy pozwala lepiej przystosować się do statusu seniora/ki oraz wypracować efektywne formy komunikacji z otoczeniem społecznym.
49.90zł
$nbsp;

w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę. Ćwiczenia terapeutyczne

Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli nauczania początkowego języka polskiego i terapeutów dysleksji, którzy szukają nowych rozwiązań pedagogicznych. Część teoretyczna książki zawiera najważniejsze informacje na temat dysleksji i opisywanej metody, a praktyczna składa się z 30 ćwiczeń, ułożonych w takiej kolejności, by dzieci stopniowo poznawały i rozumiały mechanizmy rządzące słowem pisanym.

15.23zł

 

Wspinaczka coacha. Przewodnik dla początkujących coachów
Wspinaczka coacha – przewodnik dla początkujących coachów jest metaforyczną podróżą „po szlakach” rozwoju kompetencji coachingowych.Autorka prowadzi Czytelnika, posługując się metaforą wspinaczki górskiej, przez kolejne szczeble kariery coacha i doskonalenie jego kluczowych kompetencji – od wyboru szkoły coachingu aż po akredytację. W książce – jak przewodnik po górskich szlakach – pokazuje nam ...
39.00zł
$nbsp;

Przewodnik satelitarny po karierze akademickiej - od upadków na kolanai ciosów w plecy

Wspinaczka po profesurę
Asystent wie wszystko; adiunkt wie, w których książkach można wszystko znaleźć, a profesor wie, gdzie znaleźć adiunkta. Aby dojść z pierwszego stanowiska na ostatnie, trzeba przebyć drogę pełną nawrotów pasji, upadków na kolana, uderzeń zimnych potów, ciosów w plecy i szczęśliwych zbiegów okoliczności.Książka ta jest poradnikiem, jak przetrwać w tym środowisku.Jak przetrwać...- członków komisji ...
29.00zł

 

Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością
W jaki sposób wspomagać rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością? Czy pomoc, którą otrzymują te osoby oraz ich bliscy jest wystarczająca? Jak radzą sobie w trudnościach codziennych? Czy istniejące rozwiązania są satysfakcjonujące?Na łamach niniejszej publikacji autorzy poszczególnych rozdziałów starają się odpowiedzieć na powyższe pytania.Ujęcie teoretyczne oraz ...
45.00zł
$nbsp;

 

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych. Między powinnością a profesją

Starzenie się jako proces i starość jako faza życia są przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki, które ukazują je w perspektywie doświadczania jednostkowego i zbiorowego, na poziomie indywidualnym i demograficznym, z wieloma odniesieniami do humanistycznych i społecznych nauk, które rozpatrują je w skali mezo, makro i mikro. Z tą fazą życia łączą się liczne aplikacje do teorii i praktyki, ...

52.00zł

 

Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii
W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych. W zapobieganiu utrwalania nieśmiałości ważną rolę odgrywają oddziaływania wychowawcze nastawione na odpowiednie kształtowanie się osobowości dziecka. Jednak, gdy zaburzenia przybierają na sile, konieczne ...
34.80zł
$nbsp;

 

Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka

Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w perspektywie terapeutycznej, ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy w książce ...

34.00zł
$nbsp;

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na teoretycznych aspektach podejmowanej tematyki. Otwiera ją tekst A. Maciarz, będący wprowadzeniem w zjawisko ryzyka dysleksji. Autorka dzieli się w nim dylematami związanymi z tym pojęciem i jego implikacjami dla praktyki oświatowej. Zagadnieniem rozpoznawania ryzyka dysleksji zajęła się A. Nowicka, analizując proces postępowania ...
28.05zł

 

Wspomaganie rozwoju małych dzieci w percepcji i doświadczeniach ich opiekunów

W monografii przedstawiono problematykę wspomagania rozwoju małego dziecka – dziecka do trzeciego roku życia. Praca składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono fundamentalne teoretyczne kwestie: rozwój człowieka i jego wspomaganie oraz rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa. Część druga stanowi opis i analizę wyników badań własnych, dotyczących możliwości i powinności wspomagania ...

28.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu