KSIĄŻKI: Psychologia

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience

„Książka jest monografią poświęconą zachowaniom ryzykownym młodzieży. Pytania o strukturę, dynamikę, uwarunkowania i konsekwencje zachowań ryzykownych są centralne zarówno dla pedagogiki, jak i psychologii i socjologii. Co sprawia, że młody człowiek wymyka się mechanizmom społecznej kontroli? Co natomiast chroni przed zejściem, jak by powiedział laik, na złą, czy tylko ryzykowną drogę? Jak to się ...

44.50zł

 

Zachowania ryzykowne nastolatków. Nowa jakość ryzyka - Ryzyka wielowymiarowe. Ujęcie socjopedagogiczne

W publikacji w sposób dogłębny, szczególnie od strony ilościowej, dokonano analizy wielostronnych zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży. Diagnoza tego negatywnego zjawiska jest niezbędna i konieczna, by zorganizować i podjąć skuteczne działania profilaktyczne, resocjalizacyjne, opiekuńczo-terapeutyczne w placówkach oświatowych, poradniach psychologicznych, a także w społecznościach ...

39.00zł
$nbsp;

 

Zachowania ryzykowne współczesnej młodzi

Niniejsza książka traktuje o zakłóceniach w pracy szkoły w postaci zachowań ryzykownych, podejmowanych przez uczniów u progu adolescencji, w dotychczasowej strukturze oświatowej uczęszczających do klas pierwszych gimnazjów. Przedmiotem zainteresowania stały się obok zachowań ryzykownych także warunki im sprzyjające, ujęte tu jako warunki budujące klimaty bezprawia.Z wprowadzenia

47.00zł

 

Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne

Bardzo wartościowa monografia, oparta na bogatym materiale źródłowym praca, która uwzględnia aktualny stan wiedzy oraz przedstawia rezultaty prawidłowo zaprojektowanego i pomysłowo zrealizowanego badania(...) książka bardzo dobrze wpisuje się w dorobek współczesnych nauk o edukacji jednakże Autorka z powodzeniem korzysta również z dorobku psychologii, socjologii, nauk o kulturze, sięga po wiedzę z zakresu ...

47.00zł
$nbsp;

Oblicza problemów dziecka i rodziców

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi

Celem tej książki jest pokazanie wieloaspektowości zachowań seksualnych u dzieci i młodzieży obarczonych zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Wychodząc z perspektywy pedagogicznej, ukazuje ona badany problem z uwzględnieniem psychologii rozwojowej, ale też i psychologii klinicznej z koniecznym nierzadko odwołaniem się do wiedzy psychiatrycznej. Postulowana praca w zespole ...

39.20zł

 

Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły

Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych młodzieżyWulgaryzmy przejawem agresji seksualnej uczniówRola szkoły w kształtowaniu postaw uczniów wobec inicjacji życia seksualnego

19.95zł
$nbsp;

W szkole i internacie ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i niedowidzących

Zachowania uczniów klas II o różnym stopniu utraty wzroku

"... W pracy postawiłam sobie zadanie przedstawienia zachowań, jakie charakteryzują uczniów o różnym stopniu utraty wzroku na początkiu ich kariery szkolnej. Wybrałam do opisu uczniów klasy II, wychodząc z założenia, że dopiero w klasie II można właściwie opisać poziom rozwoju uczniów niewidomych i niedowidzących przebywających w ośrodku, gdyż wcześniej przeżywają oni silnie zmianę ...

2.10zł

 

Zachowania w organizacji

Jest to trzecie wydanie podręcznika cieszącego się dużym zainteresowaniem studentów oraz menedżerów w Polsce i na świecie. Autorzy prezentują w nim najważniejsze zagadnienia dotyczące zachowań jednostek i grup w organizacji oraz struktury organizacyjnej. Z książki czytelnik dowie się między innymi:• jakie są zalety i wady grupowego oraz indywidualnego podejmowania decyzji,• w jaki sposób motywować i ...

69.90zł
$nbsp;

- uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

Zachowania zdrowotne młodzieży

Monografia ta jest jedną z nielicznych polskich publikacji koncentrujących się na uwarunkowaniach zachowań zdrowotnych podejmowanych przez młodzież. Jej oryginalność wiąże się przede wszystkim z równoczesnym ujęciem podmiotowych, jak i rodzinnych wyznaczników tych zachowań. W monografii, opartej na najnowszej literaturze, dokonano przeglądu kluczowych koncepcji wyjaśniających zachowania związane ze ...

42.00zł

 

Zachowania zdrowotne nauczycieli. Badania empiryczne

Publikacja stanowi istotne - z punktu widzenia społeczno-edukacyjno-zdrowotnego - opracowanie stanowiące niezaprzeczalny wkład Autorów w dalszy rozwój i poszerzenie pól badawczych we współczesnych naukach społecznych, w tym również pedagogice zdrowia i socjologii zdrowia. Uwidacznia ona słuszny pogląd , iż założenia i koncepcje badania zachowań zdrowotnych wydają się niezwykle użytecznymi narzędziami ...

37.80zł
$nbsp;

 

Zachowania żywieniowe młodzieży w perpektywie edukacji zdrowotnej

Recenzowana praca zasługuje na polecenie czytelnikom interesującym się problematyką z zakresu psychologii i pedagogiki zdrowia. Przede wszystkim jej wielką zaletą jest to, że podejmuje ważne zagadnienie społeczne, jakim są zachowania żywieniowe młodzieży, będące w centrum zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków z różnych dziedzin. Pod tym względem autorka wykazała wiele starań, aby ...

31.50zł

 

Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie.

- rozwój badań europejskich nad zachowaniem konsumenta- teorie i modele zachowań konsumenta- konsument - opis i pomiar- postawy i procesy podejmowania decyzji- zachowania konsumenta w ujęciu kulturowym- psychologia ekonomiczna- semiotyka konsumpcji

54.60zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu