Kontakty z ludźmi Innymi jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji.

Kontakty z ludźmi Innymi jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji.
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Wydawca:
Rok:
2 000
Wydanie:
I
ISBN:
83-226-0949-3
Format:
17.0x24.0cm
Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
127
10.50zł


Rozdziały I i II dotyczą komunikacji i porozumiewania w najbliższym człowiekowi kręgu społecznym - rodzinie, a zwłaszcza kontaktu na linii: rodzice, wychowawcy - dzieci, wiele uwagi poświęcono też kwestii lojalności rodzinnej. Zjawisko stosunków międzyludzkich oraz przekraczanie norm społecznych i prawnych jest przedmiotem rozdziału III, w którym zawarto zasady postępowania z nieletnimi przestępcami w placówce poprawczej oraz analizę niekorzystnych zjawisk występujących w klasie szkolnej. Autorzy rozdziału IV skupiają uwagę wokół problemów dotyczących postrzegania ludzi chorych, kontaktów z nimi w rodzinie oraz wpływu choroby na funkcjonowanie rodziny, pracę i styl życia osób w najbliższym otoczeniu chorego, osobny tekst jest poświęcony pozycji w społeczeństwie osób upośledzonych umysłowo. Zbiór zamyka rozdział V - opracowania dotyczące sytuacji osób odrzuconych społecznie w przeszłości, takich jak: psychicznie chorzy, przestępcy, ludzie "luźni" i czarownice oskarżone o kontakty z diabłem. Zamieszczono w nim również współczesne uregulowania prawne dotyczące tej kategorii ludzi.
W podręczniku problemy są omawiane w aspekcie pedagogicznym, społecznym, psychologiczno-medycznym i prawnym przez: pedagogów specjalnych, resocjalizujących i społecznych, psychologów klinicznych i wychowawczych, przez psychoterapeutę oraz lekarza psychiatrę.

Artykuł przeceniony- bez prawa zwrotu.

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu