KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców*

Autor:
Mieczysław Plopa
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania - nieograniczony; przeciętnie około 40 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Kwestionariusz służy do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich matki i ojca.

Opis: Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy - do oceny postaw ojca i matki osobno. Każdy z kwestionariuszy zawiera po 50 stwierdzeń, badany ustosunkowuje sie do nich na pięciopunktowej skali. Narzędzie pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna wszystkich pięciu wymiarów.

Trafność: zbadana trafność kryterialna (jako kryterium m. in.: staż małżeński, wychowywanie się w rodzinie z problemami alkoholowymi, choroba somatyczna, osadzenie w więzieniu); korelacje z NEO-FFI.

Normy: stenowe, osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 - 60 lat.

Zastosowanie: do diagnozy indywidualnej; do badań naukowych.

* Wydawcą testu jest VIZJA PRESS & IT

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
77.78zł
92.80zł
-
92.80zł

 

16.00zł
16.80zł
5%
16.80zł
19.51zł
24.00zł
23%
24.00zł
19.51zł
24.00zł
23%
24.00zł
11.38zł
14.00zł
23%
14.00zł
11.38zł
14.00zł
23%
14.00zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu