Adamowski Jan (red.)

Wyświetl:
Sortuj według:

Tom 6 w serii

Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej

Współczesna powszechność globalizacji kultur wywołuje w wielu ludziach niepokój o utratę odrębności etnicznej czy regionalnej, odczuwają potrzebę znalezienia oparcia dla świadomości tożsamości, związków z miejscem pochodzenia, zamieszkania.Problematyka poruszana jest rozległa i niezwykle interesująca. Układ tematyczny w poszczególnych częściach książki jest trafny i dobrze przemyślany.

35.70zł

Tom 2 w serii

Tradycja w tekstach kultury

Tradycja a kultury narodoweTradycja a sacrumTradycja a językTradycja w obrzędowościTradycja w sztuce  

36.75zł
$nbsp;

Tom 1 w serii

Tradycja: wartości i przemiany

O różnym pojmowaniu tradycjiTradycja a systemy wartości i normPrzemiany tradycjiTradycja a tożsamość

 

 

32.55zł

Tom 8 w serii

Wartości w języku i kulturze
Przedmiotem zainteresowania badaczy, podejmujących problematykę "Wartości w języku i kulturze", jest kwestia niezwykle złożona i podatna na wielopoziomowe interpretacje. Spojrzenie na wartości kulturowe przez pryzmat określonego języka, podobnie jak przyglądanie się wartościom językowym z perspektywy konkretnego systemu kulturowego, skutkuje znamiennym przesunięciem akcentów badawczych. Autorzy prezentowanego ...
35.70zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu