Brzeziński Jerzy

Wyświetl:
Sortuj według:

Tom 1 w serii

Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice

- osobliwości eksperymentu w badaniach psychologicznych i pedagogicznych - uwagi wprowadzające- eksperyment - podstawowe pojęcia i założenia- odmiana jedno - jednozmiennowa - podstawowe plany eksperymentalne oparte na porównaniach dwugrupowych- plany czynnikowe w grupach kompletnie zrandomizowanych- plany czynnikowe z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej- jak zapewnić wysoką trafność planu ...

43.05zł
$nbsp;

 

Stosowana psychologia rehabilitacji

Stosowaną psychologię rehabilitacji wyróżnia autorskie ujęcie problematyki. Decydują o tym trzy cechy książki.

Po pierwsze, przedstawiona w niej wiedza psychologiczna, odnosząca się do osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, skonfrontowana została z doświadczeniami praktycznymi autora książki. Wyniki tej konfrontacji spowodowały, że niektóre z powszechnie przyjmowanych zasad ...

58.80zł

 

Teoretyczne i psychometryczne podstawy psychologicznych badań zdolności i rozwoju człowieka

Badania zdolności umysłowych osób w wieku emerytalnymAnaliza psychologiczna skali J.C.RavenaPsychologiczna analiza rysunku postaci ludzkiej

35.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu