Kanios Anna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna

Niniejsza publikacja jest próbą określenia standardu działań ośrodka pomocy społecznej w dziedzinie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych, zapobiegających odebraniu dziecka biologicznym rodzicom.Publikacja zawiera charakterystykę systemu wspierania rodziny oraz opis roli ośrodka pomocy społecznej ...

24.00zł
$nbsp;

 

Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych

Poruszane zagadnienia:

- Psychopedagogiczne ujęcie kompetencji społecznych- Człowiek na współczesnym rynku pracy- Kompetencje społeczne osób pracujących i bezrobotnych w świetle badań własnych- Typy kompetencji społecznych osób pracujących oraz bezrobotnych- Uwarunkowania typów kompetencji społecznych pracujących oraz bezrobotnych

 

28.40zł

 

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

Niniejsza książka wpisuje się w nurt pedagogiki humanistycznej, pedagogiki modernizacji społecznych i nurt teoretyczno-empiryczny pedagogiki społecznej. Należy podkreślić, że zaprezentowane przez autorkę wyniki badań inspirują do podjęcia i projektowania działań, które umożliwiają studentom podwyższenie poziomu społecznych kompetencji do pracy na zasadzie wolontariatu, bowiem ,,edukacja do wolontariatu ...

26.25zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu