Kopała Jolanta

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Czterolatek w przedszkolu. Ćwiczenia matematyczne

Pakiet Czterolatek w przedszkolu powstał na podstawie programu Zanim będę uczniem, który otrzymał I nagrodę w konkursie Najlepsze programy wychowania przedszkolnego, zorganizowanym w 2009 roku przez CODN pod patronatem MEN.Dla dziecka:Opowiadania o JeżykuKarty pracy część 1-2Ćwiczenia matematyczneKarty plastyczno - techniczne

16.00zł

 

Czterolatek w przedszkolu. Karty pracy cz.1

To zestawy kart do wyrywania z twórczymi zadaniami, utrwalającymi nabywane przez dziecko ogólne umiejętności.Zawierają kalki umożliwiające tworzenie atrakcyjnych rysunków - dziecko obrysowuje na kalce ilustrację i koloruje zgodnie ze wzorem lub według własnego pomysłu.Oddziałują na rozwój mowy dziecka, kształtując zdolności językowe.Rozwijają sprawność grafomotoryczną, przygotowując do nauki ...

16.00zł
$nbsp;

 

Czterolatek w przedszkolu. Pakiet

Pakiet CZTEROLATEK W PRZEDSZKOLU powstał na podstawie programu ZANIM BĘDĘ UCZNIEM, który otrzymał I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego" zorganizowanym przez CODN pod patronatem MEN.Dla dziecka:- Opowiadania o Jeżyku- Karty pracy część 1- Karty pracy część 2- Ćwiczenia matematyczne- Karty plastyczno-techniczne

72.45zł

 

Obserwacje dziecka w I i  II roku wychowania przedszkolnego. Materiały dla nauczyciela

Broszura - Obserwacje dziecka w I i w II roku wychowania przedszkolnego Materiały dla nauczyciela - opisuje koncepcję przeprowadzenia obowiązkowych obserwacji dzieci w 1 i 2 roku wychowania przedszkolnego.Znajdują się w niej przykłady sytuacji zadaniowych w formie zabaw dydaktycznych, sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności dzieci.

26.25zł
$nbsp;

 

Obserwacje dziecka w I roku wychowania przedszkolnego. Materiały dla dziecka trzyletniego

Są to kolorowe karty pracy z ilustracjami i elementami do wycinaniaW zeszycie znajdują się:- zestawy pytań do rodziców dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną- karta do opisu obserwowanych sytuacji- indywidualny arkusz do odnotowywania obserwacji pedagogicznych dziecka trzyletniego- karta do zapisu osiągnięć dziecka trzyletniego po rocznej edukacji przedszkolnej

17.00zł

 

Zanim będę uczniem. Program wychowania przedszkolnego

Program "Zanim będę uczniem", który otrzymal I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego".

Program zawiera opis 15 obszarów edukacyjnych wymienionych w podstawie programowej wraz z wykazem umiejętności, które powinno posiadać dziecko, zanim zostanie uczniem.

 

15.75zł
$nbsp;

 

Zanim będę uczniem. Wiem więcej. Karty grafomotoryczne

Program "Zanim będę uczniem", który otrzymal I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego".

Zanim będę uczniem Wiem więcej dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły!

12.60zł

 

Zanim będę uczniem. Wiem więcej. Karty pracy cz. 2

Program "Zanim będę uczniem", który otrzymal I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego".

Zanim będę uczniem Wiem więcej dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły!

13.65zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu