Myrdzik Barbara

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka - Pomiar - Ewaluacja.

Prezentowana pozycja jest wprowadzeniem w nowe zagadnienia dydaktyczne. Poloniści znajdą tutaj przykładowe teksty umiejętności z różnych dziedzin ksztłcenia polonistycznego dla wszystkich poziomów nauczania. Testy były standaryzowane lokalnie, są więc narzędziem sprawdzonym i rzetelnym. Przykładowa analiza wyników testowania może służyć jako zachęta do refleksji nad własną pracą i jej ...

10.50zł

Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia

Twórczość w szkole

Prezentowany tom artykułów jest publikacją nowatorską i cenną poznawczo. Trzeba wyraźnie podkreślić, iż zarówno zagadnienia społecznej doniosłości roli aktywności twórczej człowieka, jak i metodyki rozwijania twórczej ekspresji uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich nie miały dotąd tak wszechstronnego, zróżnicowanego i komplementarnego zarazem ujęcia badawczego. Na podkreślenie ...

37.80zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu