Tokarska Elżbieta

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Czterolatek w przedszkolu. Ćwiczenia matematyczne

Pakiet Czterolatek w przedszkolu powstał na podstawie programu Zanim będę uczniem, który otrzymał I nagrodę w konkursie Najlepsze programy wychowania przedszkolnego, zorganizowanym w 2009 roku przez CODN pod patronatem MEN.Dla dziecka:Opowiadania o JeżykuKarty pracy część 1-2Ćwiczenia matematyczneKarty plastyczno - techniczne

16.00zł

 

Czterolatek w przedszkolu. Karty pracy cz.1

To zestawy kart do wyrywania z twórczymi zadaniami, utrwalającymi nabywane przez dziecko ogólne umiejętności.Zawierają kalki umożliwiające tworzenie atrakcyjnych rysunków - dziecko obrysowuje na kalce ilustrację i koloruje zgodnie ze wzorem lub według własnego pomysłu.Oddziałują na rozwój mowy dziecka, kształtując zdolności językowe.Rozwijają sprawność grafomotoryczną, przygotowując do nauki ...

16.00zł
$nbsp;

 

Czterolatek w przedszkolu. Pakiet

Pakiet CZTEROLATEK W PRZEDSZKOLU powstał na podstawie programu ZANIM BĘDĘ UCZNIEM, który otrzymał I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego" zorganizowanym przez CODN pod patronatem MEN.Dla dziecka:- Opowiadania o Jeżyku- Karty pracy część 1- Karty pracy część 2- Ćwiczenia matematyczne- Karty plastyczno-techniczne

36.23zł

 

Obserwacje dziecka w I i  II roku wychowania przedszkolnego. Materiały dla nauczyciela

Broszura - Obserwacje dziecka w I i w II roku wychowania przedszkolnego Materiały dla nauczyciela - opisuje koncepcję przeprowadzenia obowiązkowych obserwacji dzieci w 1 i 2 roku wychowania przedszkolnego.Znajdują się w niej przykłady sytuacji zadaniowych w formie zabaw dydaktycznych, sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności dzieci.

26.25zł
$nbsp;

 

Obserwacje dziecka w I roku wychowania przedszkolnego. Materiały dla dziecka trzyletniego

Są to kolorowe karty pracy z ilustracjami i elementami do wycinaniaW zeszycie znajdują się:- zestawy pytań do rodziców dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną- karta do opisu obserwowanych sytuacji- indywidualny arkusz do odnotowywania obserwacji pedagogicznych dziecka trzyletniego- karta do zapisu osiągnięć dziecka trzyletniego po rocznej edukacji przedszkolnej

17.00zł

 

Obserwacje dziecka w II roku wychowania przedszkolnego. Materiały dla dziecka czteroletniego

Zeszyt dla każdego dziecka, zawierający pomoce do zadań pozwalających sprawdzić konkretne umiejętności określone w programie wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem.Są to kolorowe karty pracy z ilustracjami i elementami do wycinania.

17.00zł
$nbsp;

 

Zanim będę uczniem. Program wychowania przedszkolnego

Program "Zanim będę uczniem", który otrzymal I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego".

Program zawiera opis 15 obszarów edukacyjnych wymienionych w podstawie programowej wraz z wykazem umiejętności, które powinno posiadać dziecko, zanim zostanie uczniem.

 

15.75zł

 

Zanim będę uczniem. Wiem więcej. Ćwiczenia matematyczne

Pakiet ZANIM BĘDĘ UCZNIEM dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły!Dla dziecka:KsiążkaKarty pracy część 1-3Ćwiczenia matematyczneLiczby w kolorach - pomoc dydaktycznaKarty techniczne

14.70zł
$nbsp;

 

Zanim będę uczniem. Wiem więcej. Karty pracy cz. 2

Program "Zanim będę uczniem", który otrzymal I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego".

Zanim będę uczniem Wiem więcej dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły!

6.83zł
 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu