CMPPP

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Dzieci niewidome i słabowidzące
W książce Dzieci niewidome i słabo widzące autorka w sposób bardzo komunikatywny mówi o problemach dzieci niewidomych również z ich punktu widzenia; o tym jak zachowywać się wobec nich, aby świadczyć niezbędną pomoc bez niepotrzebnego podkreślania ich niepełnosprawności.
5.60zł
$nbsp;

 

Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Książka zawiera informacje na temat: objawów i przyczyn trudności w nauce czytania i pisania (np. lateralizacja, dysleksja, dysgrafia, dysortografia), jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce czytania i pisania i gdzie szukać pomocy?
4.40zł
$nbsp;

 

Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne

Praca zbiorowa, poświęcona problemom integracji dzieci o specjalnych potrzebach w Wielkiej Brytanii. Dotyczy m.in. następujących zagadnień: Integracja problemem etycznym; Integracja a równość społeczna; Prawo do życia – prawem do edukacji; Równe szanse a integracja – z perspektywy szkoły powszechnej; Integrowanie nierówności: uprzedzenia, władza i potrzeby specjalne; Jak budować szczęśliwą ...

10.50zł

Poradnik dla rodziców i wychowawców

Moje dziecko w szkole.

..."Poradnik zawiera rzetelne, potrzebne i wartościowe informacje dla rodziców i wychowawców. Dzięki tej książce lepiej można zrozumieć dziecko i jego potrzeby, budować z nim dobry kontakt, łatwiej nawiązywać współpracę z nauczycielem....Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich zatroskanych rodziców i wychowawców, którym zależy na właściwym funkcjonowaniu dzieci w szkole."

18.90zł
$nbsp;

 

Nie wszystko o wychowaniu.
Książka (…) stawia sobie jako cel pomoc w trudnej pracy kształtowania celu wychowawczego. Jest zbiorem wygłoszonych wcześniej referatów i spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów lub decydentów odpowiedzialnych za system o światy w regionie. Jestem przekonana, że zebrane (…) propozycje realizacji procesu wychowawczego, łącznie z określeniem jego celu mogą być pomocne tym, którzy ...
2.10zł
$nbsp;

 

Poznawanie klasy szkolnej
Poradnik Poznawanie klasy szkonej jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Ma stanowić dla nich pomoc i zachętę do samodzielnego badania ważnych zagadnień związanych z życiem klasowej społeczności.
15.75zł

 

Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli.
Od 2002 roku szkoły, zobowiązane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, starają się tworzyć, poszerzać i doskonalić ofertę działań profilaktycznych.Wielu nauczycielom nadal brakuje pewności:- czy prawidłowo przeprowadzili diagnozę;- czy dobrze interpretują uzyskane rezultaty;- czy zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb uczniów i całego środowiska.Właśnie z myślą o nich, i w trosce ...
18.90zł
$nbsp;

 

Psychologiczne problemy dzieci i młodzieży z chorobami serca
„(...) praca jest źródłem cennych wiadomości, które powinny zainteresować specjalistów - psychologów i pedagogów, stykających się w codziennej pracy z dziećmi z chorobami serca. Biorąc pod uwagę fakt, że choroby serca są stosunkowo częste w wieku rozwojowym (jak podaje autorka jedno dziecko na sto rodzi się z wadą wrodzoną serca), można założyć, że każdy nauczyciel (a także psycholog pracujący w ...
10.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu