CMPPP

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

W książce zostały przedstawione przyczyny powstawania konfliktów i najczęściej stosowane sposoby radzenia sobie z nimi. Autorzy Poradnika przytaczają przykłady postaw i zachowań, które utrudniają rozwiązywanie konfliktu i prowadzą do jego eskalacji. Szczególnie podkreślone są negatywne konsekwencje ignorowania istniejących konfliktów i unikania działań na rzecz ich rozwiązania.

24.68zł

 

Stymulacja sensoryczna. Kaseta VHS. Czas 42:52 min.

Największą liczbę doznań zmysłowych otrzymujemy z ciała. Część dzieci głębiej upośledzonych umysłowo jest niezdolna do organizowania i "obróbki" odczuć dotykowych oraz do skoordynowania ich z doznaniami słuchowymi i wzrokowymi. Inne potrzebują większej ilości doznań zmysłowych niż ich "normalni" rówieśnicy, żeby ich mózg stał się gotowy do uczenia. Jeszcze inne oprócz trwałego uszkodzenia ...

35.80zł
$nbsp;

Poradnik dla nauczycieli i wychowawców

Szkoła jako wspólnota osób

Poradnik może pomóc nauczycielom i wychowawcom poznać przyczyny swoich niepowodzeń w kontakcie z uczniami i uwrażliwić na istotne, z punktu wychowawczego, problemy.Książka zawiera wiele konkretnych przykładów, które stanowią ilustrację do omawianych problemów. Oto kilka z nich:- budowanie osobowych relacji - jacy powinni być uczniowie- budowanie więzi pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz wśród ...

25.20zł
$nbsp;

 

Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości.

Zbiór artykułów o problemach rozwoju osobowości i "życia według wartości". Wybrane wartości (życie, dobro drugiego człowieka, wierność małżeńska, czystość i wstrzemięźliwość seksualna, wrażliwość i empatia, odpowiedzialność, zaangażowanie religijne) ukazane zostały w kontekście aktualnych zagrożeń pornografią, uzależnieniami, zaburzeniami w zdrowiu psychicznym, nietolerancją, ...

10.50zł

 

Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003

Książka jest cenną pomocą dla nauczycieli, wychowawców i innych osób zainteresowanych problemem agresji.Autorzy - relacjonują badania ankietowe w 6. typach polskich szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące i profilowane); - na podstawie uzyskanych wyników oceniają dynamikę i formy zachowań agresywnych uczniów w szkole i poza szkołą; - poświęcają też ...

33.60zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu