Tow.Nauk.KUL

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Cel - czas - sens życia

Książka przedstawia teoretyczne i empiryczne związki pomiędzy ważnymi dla człowieka doświadczeniami celu, czasu i sensu życia.Każdy człowiek przeżywa czas na swój indywidualny sposób, zapełnia go wybranymi przez siebie celami, widzianymi w perspektywie sensu własnego życia. U podstaw ludzkiej aktywności leży potrzeba sensu – pragnienie nadania znaczenia swojemu życiu, rezultatem zaś podjętych ...

20.70zł
$nbsp;

 

Ciało. Zdrowie i choroba

Publikacja Ciało. Zdrowie i choroba jest wyrazem przekonania, że nadszedł czas na stopniowe łączenie w naturalną jedność tego, co zostało podzielone -psychiki z ciałem, racjonalności z emocjami, kultury z naturą, teorii z praktyką, psychologii z innymi dziedzinami wiedzy. W związku z tym, książka prezentuje ludzkie ciało oraz związane z nim możliwości i ograniczenia z wielu różnych ...

103.00zł

 

Doświadczanie własnej choroby przez pacjentów dializowanych

Niniejsza książka stanowi empiryczne zgłębienie doświadczeń osób ze zdiagnozowaną przewlekłą niewydolnością nerek, w terminalnej fazie choroby poddawanych leczeniu powtarzanymi zabiegami dializoterapii. Autorka, posługując się biopsychospołecznym modelem funkcjonowania w chorobie (obiektywną wiedzą o skrajnej niewydolności nerek, towarzyszącymi emocjami oraz zmianami w jakości życia, wynikłymi ...

33.50zł
$nbsp;

 

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa

W praktyce zawodowej psychologowie stają niejednokrotnie przed różnymi dylematami natury etycznej, przed koniecznością wyboru takiego działania, które nie sprzeniewierzałoby się podstawowym zasadom moralnym. Nie są jednak w tej trudnej sytuacji pozostawieni bez pomocy. Na konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych rozważa się interesujące ich zagadnienia etyczno-moralne i zawodowe. Optymalnych ...

20.60zł

 

Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę. Seria: Etyka i technika.

Wydaje się, że racjonalną i wolną istotą ludzką najłatwiej kierować nie inaczej, jak poprzez różnorakie wpływanie na jej psychikę. Wiedzą o tym zarówno twórcy reklam, jak i wychowawcy - jedni i drudzy wykorzystują znajomość praw rządzących ludzką psychiką do wpływania na decyzje podejmowane przez podopiecznych lub potencjalnych klientów. Jeśli stosowane przez wychowawców lub twórców reklamy ...

19.10zł
$nbsp;

 

Interpersonalne uwarunkowania religijności

Książka Interpersonalne uwarunkowania religijności wprowadza czytelnika w psychologiczne rozumienie religijności, w której znajduje odbicie doświadczenie społeczne, a zwłaszcza doświadczenie interpersonalne człowieka. Dwa, wydawać by się mogło, odległe światy: sacrum i profanum codziennego życia mają wspólny obszar. To one kształtują doświadczenie z "ty" i wyznaczają psychologiczne ramy nie tylko ...

21.00zł

 

Interpersonalne uwarunkowania religijności

Książka Interpersonalne uwarunkowania religijności wprowadza czytelnika w psychologiczne rozumienie religijności, w której znajduje odbicie doświadczenie społeczne, a zwłaszcza doświadczenie interpersonalne człowieka. Dwa, wydawać by się mogło, odległe światy: sacrum i profanum codziennego życia mają wspólny obszar. To one kształtują doświadczenie z "ty" i wyznaczają psychologiczne ramy nie tylko ...

21.00zł
$nbsp;

 

Kobiety a ryzyko raka

Książka Kobiety a ryzyko raka. Psychologiczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce onkologicznej jest skierowana do psychologów, psychoonkologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego oraz managerów zdrowia, a także lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny, którzy pragną lepiej rozumieć swoje pacjentki.

38.00zł
$nbsp;

 

Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko

Młodzi ludzie żyjąc w społecznościach wielokulturowych oraz w złożo­nej rzeczywistości rodzinnej, nierzadko stają wobec zagrożenia, jakim jest wykluczenie społeczne. Podjęcie efektywnych działań w celu wzmocnie­nia kondycji społecznej i moralnej młodzieży niesie ze sobą konieczność odwołania się do systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko. Zawarta w opra­cowaniu refleksja jest ...

79.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu