Trans Humana

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Boski sen o stworzeniu świata. Szkice filozoficzno-teologiczne.

"Ale Sen Boga - czymkolwiek by on był - jest Boską Rzeczywistością. Nie ma i nie może być róznicy między bytem snu a bytem jawy, jeśli ten sen jest Snem Boga. Więc i świat, i my prawdziwie istniejemy zanurzeni w Sen Boga, przez Boga śnieni raz w pięknym marzeniu sennym, raz w dręczącej marze sennej. A cokolwiek istnieje w Bogu, istnieje wiecznie, gdyż On nie może nie istnieć. Czyżby więc ten ...

26.25zł

 

Czynić świat bardziej etycznym

"Publikacja jest efektem dyskursów toczonych wobec dokonującej się transformacji systemowej, w której to problemy akslologiczne i etyczne przezentowane są z perspektywy pedagogicznej na bazie teorii i koncepcji filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych... Inicjator i redaktor tomu zdołał zgromadzićwokół hasła Czynić świat bardziej etycznym reprezentantów kilku dziedzin nauk o ...

10.50zł
$nbsp;
$nbsp;

 

Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych.

Autor zwraca w swej pracy uwagę na znaczenie kultury estetycznej w formowaniu poczucia tożsamości narodowej oraz na wzajemną współzależność narodowej autoidentyfikacji i postaw wobec innych narodów. Całość podzielona jest na sześć części: "Mniejszości narodowe jako przedmiot badań", "Szkoła dla mniejszości narodowych w sytuacji zderzenia kultur. Przegląd literatury oraz stanowisko własne", ...

5.25zł
$nbsp;

 

Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989.

Przez wiele lat literatura polska znajdowała się w specyficznym układzie. Charakterystyczny dla niej historyzm, uwikłanie w przeszłość i upolitycznienie przekazu wiązały się z niekorzystną zwykle sytuacją polityczną, utrata niepodległości, istnieniem cenzury. Przedstawiane w tekstach "męskość" i "kobiecość" ścierały się z wymogiem aktualnej sytuacji historycznej, a kodeks patriarchalny z dogmatem ...

25.20zł
$nbsp;

 

Melancholia rodzinna

Autor: Tyra T.L.

31.00zł

 

Metodologiczne konteksty orientacji życiowych współczesnych studentów

Niniejsza publikacja jest kontynuacja książki "Orientacje życiowe współczesnych studentów" i stanowi jej istotne dopełnienie. Prezentuje interdyscyplinarne ujęcie kwestii metodologicznych, związanych z badaniami problematyki orientacji życiowych młodzieży. Autorka podejmuje próbę łączenia analiza ilościowych z jakościowym jako komplementarnych, a nie przeciwstawnych. Przedstawia autorską Skalę do ...

5.25zł
$nbsp;

 

Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości

Praca ta jest z jednej strony udaną próbą charakterystyki wschodniego pogranicza Polski z interesującymi opisami wybranych mniejszości. Z drugiej jest to szerokie ujęcie kwestii tożsamości kulturowej młodzieży ze wschodniego pogranicza Polski oraz z pogranicznych terenów zachodniej Białorusi i Ukrainy. Jest to również przedstawienie poglądów młodzieży na sprawy integracji europejskiej.

Artykuł ...
10.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu