Wyd.WSH-E w Łodzi

Wyświetl:
Sortuj według:

 

ADHD - prawie normalne życie

Nasilającym się problemem zarówno w rodzinach, jak i placówkach przedszkolnych i szkolnych [...] jest obecnie nadpobudliwość, impulsywność oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej określanych skrótem ADHD. Problem ten zaczyna być nie tylko zauważany, ale podejmuje się coraz szersze działania zmierzające do wczesnego objęcia opieką dzieci z tym zespołem, jak również stworzenia im odpowiednich ...

30.45zł

 

ADHD. Polemiki i badania

Poruszane zagadnienia (m.in.):- Etyczny wymiar oceny społecznej dzieci i rodziców dotkniętych ADHD- Ocena współwystępowania zaburzeń i chorób u dzieci i młodzieży z ADHD- Postrzeganie sytuacji szkolnej uczniów z ADHD przez matki- Psychokorekcyjny trening zdolności poznawczych dziecka z ADHD

30.45zł
$nbsp;

 

Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych

Przeżycie przygody badań biograficznych to spotkania z nieznajomymi, znajomymi, to powroty do przeszłości innych osób, narodów... To spotkania ludzi poszukujących tożsamości w autobiografii w poszczególnych fazach życia, w pamięci emocjonalnej, w pamięci serca, w pamiętnikach rodzinnych, opowieściach i wspomnieniach. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o wydarzenia osobiste i globalne to także pytanie o to, ...

49.35zł

 

Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce

Zasadniczym przedmiotem zainteresowania autorów są wartości skrystalizowane w dziele literackim, wywiedzione z rzeczywistości i do niej odnoszące się, a zatem świat dzieła literackiego z jego aksjologicznym nacechowaniem.

40.95zł
$nbsp;

 

Arteterapia w medycynie i edukacji

Czy można już mówić o ukształtowaniu się zawodu arteterapeuty?Jaki powinien być jego wzorzec profesjonalny?Na jakie podstawowe problemy napotykają w swojej pracy arteterapeuci, instytucje i osoby kształcące arteterapeutów?

40.95zł

 

Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych

Prace i dorobek zespołu współpracującego z prof. Karolakiem są dobrze znane w Polsce i poza granicami kraju. Kolejne konferencje i spotkania oraz inicjatywy wspierające ruch związany z arteterapią pozwalają mieć nadzieję, że uzyskiwać ona będzie coraz większe znaczenie w Polsce. Świadczy o tym oryginalność formułowanych projektów badawczych oraz intensywność i zaangażowanie, z jaką są one ...

47.30zł
$nbsp;

 

Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii

Olga Handford Doktorantka Goldsmiths College, Uniwersity of London. Psycholog, arteteraoeuta. Prowadzi zajęcia z samorozwoju dla młodzieży i dorosłych w licznych instytucjach. Pracuje z nauczycielami przy tworzeniu programów arteterapeutycznych dla celów edukacyjnych. Wiesław Karolak Studia artystyczne poszerzył o wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o pedagogikę. Określają one ...

43.05zł

 

Duchowa ewolucja człowieka

Spis treści:

DROGA DO DUCHOWEJ EWOLUCJI CZŁOWIEKA Człowiek świadomy swojej podmiotowości 9 Dyspozycje człowieka świadomego 34 Człowiek aktualny i potencjalny 38 Trzy modele człowieka i trzy modele jego ewolucji 59 Ewolucja człowieka i zmiany koncepcji moralności 77 Duchowa ewolucja człowieka 90 PRZEKRACZANIE ZŁA W DZIEJACH EUROPY Zło w dziejach Europy 105 Wartościowanie w sytuacjach społecznych 127 ...

27.30zł
$nbsp;

 

Działania twórcze. Moje portrety. Twórczość wspomagająca rozwój. Zeszyt ćwiczeń.
Zestaw jest zbiorem ćwiczeń, który ma posłużyć do pracy nad własną osobowością. Podzielony jest na dwa bloki problemowe, dwa bloki ćwiczeń: ZMYSŁY i AutoPORTRETY.W bloku pierwszym znajdują się ćwiczenia związane z penetracją problemów percepcji zmysłowej, których celem jest poznanie, stymulowanie i poszerzanie percepcji sensorycznej. Jest on jednocześnie wprowadzeniem do problematyki bloku drugiego: ...
6.30zł

 

Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.
Autorzy opisują historię i współczesność dziennikarstwa śledczego w Stanach Zjednoczonych, Europie i w Polsce, analizują metody dziennikarstwa śledczego, stawiają pytania o ich etyczny wymiar, dokonują rozbioru warsztatu dziennikarskiego i tekstów śledczych, omawiają zagadnienia związane z kwestiami prawnej odpowiedzialności za naruszenie prawa w trakcie podejmowania czynności dziennikarskich.
29.40zł
$nbsp;

 

Elementy pedagogiki specjalnej
Ukazanie przez autorkę w sposób wieloaspektowy problematyki pedagogiki specjalnej z uwzględnieniem jej tradycyjnych kanonów w połączeniu z aktualnie zarysowującymi się trendami umożliwia czytelnikom usystematyzowanie wiedzy dotyczącej m. in. znaczenia tradycji w procesie opracowania procedur rehabilitacyjnych...
33.60zł

 

Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna
Monografia o nowatorskim charakterze. Ukazuje trwałość tożsamości kulturowej wynikającej z rekonstrukcji zagadnień związanych z jedzeniem w różnych okresach historycznych naszego kraju i naszego kręgu kulturowego. Wydobywa edukacyjny i społeczny aspekt jedzenia, wpisujący się w promowanie zdrowego stylu życia.Autorami tekstów są dydaktycy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, pracownicy innych ...
29.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu