Księgarnia SympTomy

Kategorie testów
Kategorie książek
SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (SCID-5-PD) jest półustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym dla klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości.

dowiedz się więcej
nowość
SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć

Wydanie drugie, zmienione LMI (2018). Co nowego?

  • Wprowadzenie wersji krótkiej LMI-K (czas badania – tylko 3 minuty!);
  • Możliwość interpretacji typologicznej wyników;
  • Określenie czterech typów motywacji osiągnięć dla studentów i czterech dla pracowników;
dowiedz się więcej
nowość
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć
TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

Test Kompetencji Rodzicielskich TKR przeznaczony jest do oceny kompetencji rodzicielskich osób dorosłych oraz ich tendencji do popełniania czterech rodzajów błędów wychowawczych (skala rygoryzm, skala permisywność, skala nadopiekuńczość, skala bezradność).

Mogą nim być badani zarówno rodzice, jak i osoby nie mające dzieci.

dowiedz się więcej
nowość
TKR Test Kompetencji Rodzicielskich
KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych

KRR jest narzędziem służącym do badania ról psychologicznych u młodych dorosłych ze wszystkich typów rodzin, zarówno dysfunkcyjnych, jak i tzw. normalnych.

W zakresie zastosowań indywidualnych może być użytecznym narzędziem w odniesieniu do osób rozpoczynających terapię (np. dorosłych dzieci alkoholików), pomagając ją ukierunkować  na pogłębienie analiz określonych mechanizmów adaptacyjnych.   

dowiedz się więcej
nowość
KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych
KBPK-R Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli – wersja zrewidowana

Kwestionariusz służy do pomiaru zmiennej osobowościowej zwanej poczuciem kontroli następstw zachowania, opisanej w teorii społecznego uczenia się J. B. Rottera.

W porównaniu do wcześniejszej wersji KBPK zmodyfikowano treść pytań testowych. Wymagały one licznych zmian, przede wszystkim ze względu na występowanie terminów obecnie nieużywanych, np. prywatka.

dowiedz się więcej
nowość
KBPK-R Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli – wersja zrewidowana

Nowości
Dla dzieci
Wyprzedaż
 
 < 
 > 
 « 
 » 

Secondary menu

płatności obsługuje payu