Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie

Autorzy:
Gale H. Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun, Chris Koch
Polska adaptacja:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Katarzyna Martowska
Wiek:
Osoby w wieku 3 do 20 lat
Procedura:
badanie indywidualne. Odbywa się bez udziału słów. Czas badania jest zróżnicowany, u najmłodszych wynosi przeciętnie około 60 minut, u starszych – około 80 minut.
Użytkownicy:
psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Opis: Leiter-3 jest narzędziem przeznaczonym do oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi.

Składa się z: 

  • Baterii Poznawczej, w której skład wchodzi pięć testów: Ukryte figury, Składanie kształtów, Klasyfikacje i analogie, Szeregowanie oraz Odtwarzanie wzoru (test dodatkowy, stosowany opcjonalnie);
  • Baterii Uwagi i Pamięci, w skład której wchodzi pięć testów: Koncentracja uwagi, Pamięć wprost, Podzielność uwagi (test dodatkowy, stosowany opcjonalnie), Pamięć wspak oraz Niewerbalny Test Stroopa.

Leiter-3 oparty jest na hierarchicznej teorii inteligencji Cattella, Horna i Carrolla.

Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym. Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

Leiter-3 jest nową wersją znanej w Polsce Skali Leitera.  W porównaniu z wcześniejszą wersją pozwala nie tylko na ocenę inteligencji niewerbalnej, ale także pamięci i uwagi. W skali Leiter-3 uzyskuje się trzy wskaźniki złożone – Iloraz Inteligencji Niewerbalnej, Pamięci Niewerbalnej oraz Szybkości Przetwarzania. Można też interpretować wyniki poszczególnych testów pozwalające na ocenę zdolności rozumowania, percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi i podzielności uwagi oraz krótkotrwałej pamięci wzrokowej, pamięci roboczej oraz zdolności do radzenia sobie z interferencją.

Leiter-3 promocja

Wyniki w testach oraz ilorazy Inteligencji Niewerbalnej i Pamięci Niewerbalnej mogą też być przedstawiane w postaci Wyników Rozwojowych.  Leiter-3 jest jednym z nielicznych testów umożliwiających posługiwanie się skalą Wyników Rozwojowych, co pozwala na śledzenie postępu w  zakresie zdolności poznawczych zachodzącego wraz z wiekiem lub dzięki specjalnym oddziaływaniom edukacyjnym. Wyniki w tej skali są bowiem wrażliwe na nawet niewielkie zmiany, które stopniowo zachodzą w toku rozwoju, ale nie wpływają na zmianę IQ. Wykorzystując skalę Wyników Rozwojowych można oceniać efektywność terapii czy oddziaływań stymulujących rozwój, a także obserwować spowolnienie rozwoju czy zmiany regresywne w przebiegu pewnych zaburzeń lub chorób.

Niewątpliwą zaletą skali Leiter-3 jest to, że zawiera Skalę Obserwacyjną. Została ona opracowana z myślą o wykrywaniu nietypowych cech zachowania, które mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie dziecka, a więc na jego trudności w nauce szkolnej oraz w kontaktach społecznych. Ocena dotyczy następujących wymiarów: Uwaga, Organizacja i kontrola impulsów, Poziom aktywności, Towarzyskość, Energia i uczucia, Samoregulacja i regulacja nastroju, Niepokój, Reaktywność zmysłowa

W procesie normalizacji wyników w testach zastosowano procedurę inferential norming opartą na tzw. metodzie normalizacji ciągłej. Normy opracowano dla 44 grup z populacji ogólnej (1705 osób) i 40 grup z populacji dzieci niesłyszących (576 osób).

Wyniki przeliczone w testach ujmowane są na skali 21-punktowej ze średnią 10 i odchyleniem standardowym 3. Wyniki złożone ujmowane są w  skali ilorazów „wechslerowskich” ze średnią 100 i odchyleniem standardowym 15. Iloraz Inteligencji Niewerbalnej obejmuje zakres 30–170; ilorazy Pamięci Niewerbalnej i Szybkości Przetwarzania obejmują zakres 45–155.

Zastosowania: w praktyce psychologicznej do oceny inteligencji, uwagi i pamięci. Skala jest szczególnie przydatna do badania osób, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem ani rozumienia ani używania mowy.

Rzetelność: w obu próbach wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność wyników złożonych Baterii Poznawczej oraz Baterii Uwagi i Pamięci (z wyjątkiem najmłodszej grupy wieku z próby ogólnej oraz stabilności wyniku Pamięci Niewerbalnej); w większości wysoka zgodność wewnętrzna testów Baterii Poznawczej i niższa – testów Baterii Uwagi i Pamięci. Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna i wysoka stabilność wyników Skali Obserwacyjnej.

Trafność: zgodne z oczekiwaniami zmiany wyników surowych z wiekiem; silny lub umiarkowanie silny związek wyników dzieci z wykształceniem ich rodziców. Iloraz Inteligencji Niewerbalnej dodatnio koreluje z wynikami testu Inteligencji CFT 20-R, a Szybkość Przetwarzania z Kolorowym Testem Połączeń dla Dzieci (CCTT). Wyniki trafnie różnicują dzieci z próby ogólnej i dzieci niepełnosprawne intelektualnie, a także dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wyniki skali Leiter-3 dodatnio korelują z ocenami szkolnymi uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, a także różnicują uczniów różnego typu szkół ponadgimnazjalnych. Stwierdzono też związki wyników Skali Obserwacyjnej z cechami temperamentu; badani z grup klinicznych uzyskiwali w Skali Obserwacyjnej niższe wyniki niż badani z grup porównawczych.

Normy: dla osób z populacji ogólnej w wieku 3–20 lat oraz dla dzieci niesłyszących w wieku 3–16 lat.

Leiter-3

Komplet materiałów zawiera dodatkowo polską wersję filmu prezentującego skalę Leiter-3, informującego o głównych cechach skali oraz pokazującego procedurę badania poszczególnymi testami.


Rabat (25% od ceny podanej na stronie) zostanie naliczony przy wystawianiu faktur. Prosimy o składanie zamówień z płatnością za pobraniem lub na podstawie proformy (a nie przez PayU).

Cennik testów ważny od dnia 15.04.2019 r. do dnia 30.12.2019 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
4 324.88zł
5 319.61zł
-
5 319.61zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu