LEKSYKON - Test Językowy LEKSYKON

Autor testu:
Andrzej Jurkowski (1997)
Wiek:
Młodzież
Procedura:
Badanie grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 50 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B1

Test przeznaczony do oceny zasobu słownictwa i sprawności korzystania z tego zasobu stosownie do kontekstu.

Opis: Leksykon składa się z 60 pozycji, zgrupowanych w dziewięć zadań jednorodnych pod względem formy i sposobu pracy. Zadania polegają na odnajdowaniu synonimów określonych wyrazów, sensownym uzupełnianiu zdań, ustalaniu nazw dla rzeczy zdefiniowanych lub opisanych oraz znajdowaniu typowych określeń przymiotnikowych dla danych rzeczowników. Połowa pozycji testowych wchodzi w skład zadań typu zamkniętego, a połowa - w skład zadań typu otwartego. Wszystkie zadania wydrukowane są w jednym zeszycie testowym.

Ostateczny rezultat badania obejmuje trzy wskaźniki: wynik ogólny, który jest sumą punktów uzyskanych za poprawnie rozwiązane pozycje, wynik charakteryzujący słownik bierny i wynik charakteryzujący słownik czynny.

Rzetelność: szacowana zgodność wewnętrzna - wysoka dla wyniku ogólnego i nieco tylko niższa dla słownika biernego i czynnego.

Trafność: potwierdzona trafność teoretyczna oraz diagnostyczna - istotne korelacje z Testem Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych.

Normy: dla młodzieży w wieku 12;6 - 17;5 (próby ogólnopolskie).

Zastosowanie: badania naukowe, poradnictwo szkolne, doradztwo zawodowe. W diagnozie poziomu intelektualnego może stanowić uzupełnienie Testu Matryc Ravena.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 10 zeszytów testowych, klucz)
  • Podręcznik
  • Zeszyt testowy (10 egz.)
  • Klucz


Dowiedz się więcej o szkoleniu, którego zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 15.04.2019 r. do dnia 30.12.2019 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
202.27zł
226.71zł
-
226.71zł
122.69zł
128.82zł
5%
128.82zł
64.63zł
79.50zł
23%
79.50zł
14.95zł
18.39zł
23%
18.39zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu