Jakie kroki powinien podjąć autor, aby wydać w Pracowni swój test?

Pracownia Testów Psychologicznych PTP chętnie nawiązuje współpracę z autorami testów i wydaje narzędzia stworzone w różnych ośrodkach badawczych. Zanim zapadnie decyzja o wydaniu metody, specjaliści z Pracowni muszą  zapoznać się z materiałami  dotyczącymi danego narzędzia (kwestionariuszem, podręcznikiem) i poznać własności psychometryczne testu (informacje o rzetelności, normalizacji, walidacji). Należy przesłać do Pracowni test i konspekt podręcznika zawierający informacje o jego własnościach psychometrycznych. Na tej podstawie zapada wstępna decyzja o zaakceptowaniu propozycji wydawniczej. Przed publikacją test wraz z podręcznikiem jest kierowany do recenzenta. Jeśli chodzi o warunki, to rozmowy na ten temat rozpoczynają się dopiero po zapoznaniu się z opinią recenzenta.

Secondary menu

płatności obsługuje payu