Jakimi narzędziami przydatnymi w pracy działu HR dysponuje Pracownia?

Pracownia jest obecnie w trakcie opracowywania szeregu narzędzi przeznaczonych do diagnozowania i prognozowania funkcjonowania zawodowego, jednak data ich wydania nie została jeszcze ustalona (więcej szczegółów – strona internetowa). Jak na razie możemy polecić kwestionariusz „Człowiek w Pracy”, jako narzędzie przydatne w obszarze HR, a badające umiejscowienie poczucia kontroli – zewnętrzne vs. wewnetrzne (Locus of Control). Ponadto niektóre dostępne testy ogólnego przeznaczenia mają dane walidacyjne dotyczące funkcjonowania zawodowego i z powodzeniem mogą być w tym obszarze stosowane (szerzej – zob. Matczak, A., i Jaworowska, A. (2011), Co wiemy o przydatności testów do zastosowań w biznesie? W: Testy w biznesie. Standardy i praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełna oferta sprzedawanych przez nas testów (wraz z cenami) znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce www.practest.com.pl

 

Secondary menu

płatności obsługuje payu