W przygotowaniu

Benton Visual Retention Test
Artur L. Benton
Irene Fernández-Pinto, Pablo Santamaría, Fernando Sánchez-Sánchez, Miguel Ángel Carrasco, Victoria del Barrio
Peter L. Sheras, Richard R. Abidin
Michael Lock, Bob Wheeler
WISC-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte
David Wechsler
Kolorowy Test Połączeń Wersja dla Dzieci
System Oceny Zachowań Adaptacyjnych
Patti L. Harrison, Thomas Oakland
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej - Wersja 3
Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, Judith K.Voress
Rolf Brickenkamp
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Alicja Czerederecka z Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
R-I
Anna Matczak
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Secondary menu

płatności obsługuje payu